Davant les greus conseqüències que està provocant la pandèmia del coronavirus en els mitjans de comunicació, la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) fa una crida al Govern, als empresaris del sector periodístic i a les organitzacions sindicals i professionals de periodistes per buscar junts possibles solucions. Ara, més que mai, els i les periodistes són imprescindibles per a la democràcia i la societat, perquè són els encarregats de facilitar a la ciutadania tota la informació veraç i contrastada que necessita.

La tasca dels professionals de la informació és especialment necessària en temps de crisi com l’actual, en el qual proliferen les informacions sense contrastar i els rumors difosos a través de les xarxes socials. La labor social que han d’exercir els mitjans de comunicació és de primera necessitat, com ho demostra el notable increment de les audiències que han registrat els mitjans de comunicació des que es va iniciar aquesta crisi sanitària.

Les Nacions Unides (ONU), l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) i la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) ho han afirmat recentment, en un document conjunt: «La salut humana depèn no sols d’una atenció mèdica accessible. També depèn de l’accés a informació precisa sobre la naturalesa de les amenaces i els mitjans per protegir-se un mateix, la seva família i la seva comunitat», han indicat.

En aquesta mateixa línia s’ha pronunciat la Federació Europea de Periodistes (FEP) -de la qual forma part la FeSP-, que ha fet una crida als responsables polítics i socials de la Unió Europea i dels Estats que la integren perquè promoguin de manera conjunta una resposta a «les mesures contraproduents i injustes» que han començat a adoptar algunes empreses de comunicació, com a retallades salarials o d’hores de treball i expedients de regulació temporal d’ocupació. Ahir, l’empresari Javier Moll, propietari de Premsa Ibèrica, va comunicar a les plantilles de les seves empreses l’inici d’expedients de regulació temporal d’ocupació, que se sumen al rosari d’acomiadaments i al tancament de diversos mitjans que ha dut a terme des que va comprar el Grup Zeta en 2019.

La FeSP valora els acords que han anat aprovant el Govern i les comunitats autònomes per ajudar a empreses i treballadors, però la gravetat de la situació obliga a adoptar més mesurades de suport, per evitar que aquesta crisi sanitària provoqui una crisi econòmica de conseqüències incalculables, amb la pèrdua de centenars de milers de llocs de treball i el tancament d’empreses i comerços.

Sense oblidar la protecció que necessiten tots els sectors, la FeSP considera urgent i necessari que el Govern posi en marxa un pla d’ajudes –condicionades al manteniment dels llocs de treball– que permeti sobreviure als mitjans de comunicació, obtenint les autoritzacions que siguin necessàries de la Unió Europea. La democràcia no pot permetre’s que el dret a la informació de la ciutadania es vegi greument perjudicat per la falta de suport als qui tenen l’obligació de fer que aquest dret es compleixi: els i les professionals del periodisme de tots els mitjans de comunicació, tant grans com petits, d’àmbit estatal, regional o municipal.

Cal insistir, una vegada més, que el col·lectiu amb més precarietat en el món de la informació és l’integrat per milers de col·laboradors i col·laboradores dels mitjans, periodistes a la peça i freelances, perquè si no els encarreguen treballs a causa de la crisi, no cobren i, a més, no tenen cap dret, ajuda ni protecció. És urgent que el Govern reguli aquest col·lectiu –com van fer fa molts anys països de la Unió Europea com França o Itàlia, entre altres– i l’inclogui en el Règim General de la Seguretat Social, amb quotes proporcionals als seus ingressos i la cotització que correspongui a les empreses.

En situacions de crisis tan excepcionals com l’actual, el Govern ha de buscar la manera de posar en marxa mesures de suport també excepcionals per als mitjans de comunicació i la protecció dels llocs de treball. I aquesta ha de ser una tasca de tots els sectors implicats, perquè afecta directament un dels pilars de la democràcia: el dret a la informació. Per això, la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) mostra la seva disposició a participar en la recerca conjunta de solucions, i fa una crida al Govern perquè posi en marxa els mecanismes necessaris per dur a terme entre tots aquesta tasca.

23 de març de 2020