Recorda que la Comissió Europea reconeix els drets dels periodistes com a autors, i no només els dels editors com pretén l’AEDE

Davant la pròxima reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI), la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) demana al Govern que aquesta futura norma legal sigui inequívocament clara en la seva redacció, per a no donar motiu a diferents interpretacions, i justa en la seva formulació. Per a això, l’Executiu ha de tenir en compte la situació especial dels periodistes, els drets d’autoria dels quals no s’han reconegut fins ara a Espanya, i parlar amb ells i amb altres autors abans de reformar aquesta llei.

En les converses que s’espera iniciï el Ministeri de Cultura per reformar l’LPI han d’estar presents les organitzacions representatives de tots els sectors afectats, entre les quals la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), que representa milers de treballadors de mitjans de comunicació que han escollit amb el seu vot comitès d’empresa i delegats de personal d’aquesta organització.

Per això, la FeSP demana al Govern:
– Que a la llei quedi palès que els únics autors dels articles i imatges periodístiques són els seus autors, com ho demostren tant la lògica com la semàntica. Únicament amb aquesta claredat s’evitaran conflictes legals com els que ha generat la deficient, i en alguns aspectes erràtica, llei actualment en vigor.
– Que l’Executiu atengui les recomanacions de la Comissió Europea, que reconeix els drets dels periodistes com a «autors» dels treballs que elaboren, i els dels editors pel «paper important» que ocupen en «la difusió» del treball d’escriptors, periodistes, fotògrafs, investigadors, científics «i altres autors».
En el seu informe de maig de 2011 sobre un mercat únic europeu de la propietat intel·lectual, la Comissió Europea considera que protegir els drets d’autor dels periodistes «és essencial» perquè existeixi un periodisme independent, professional i de qualitat. Per això, la FeSP sosté que els editors, com a propietaris de les plataformes de distribució de la informació creada pels autors –en el cas dels mitjans de comunicació, els periodistes–, han de veure reconeguda i compensada aquesta activitat, però no per sobre dels drets dels autors.
– Per a una tramitació justa i raonable d’aquesta reforma legal, és imprescindible que es compti amb l’opinió dels sindicats, i específicament amb els que integren la FeSP, ja que es tracta d’un dret d’autoria que no deriva d’una activitat intel·lectual especulativa sinó que està totalment vinculat a l’activitat laboral del seu autor, els interessos del qual representen legalment els sindicats.
– Que aquesta especial característica ha de ser contemplada en la reforma de l’*LPI, explicant amb absoluta claredat que no es tracta de la denominada «obra col·lectiva», solament aplicable a altre tipus d’edicions per a les quals va ser creada aquesta figura, sinó d’una «obra en col·laboració». Per aquest motiu, s’han de determinar els drets que corresponen als autors i als editors.
– Que la reforma de l’LPI no deixi al marge a cap de les noves plataformes de difusió de la informació periodística.

A la vista d’experiències anteriors amb aquesta llei, la FeSP demana al Govern i al poder legislatiu que actuïn amb la responsabilitat que d’ells s’espera, sense cedir a pressions de determinats grups empresarials que pretenen apropiar-se dels drets que corresponen als autors. Solament així tindrem una Llei de Propietat Intel·lectual que reguli amb justícia els drets de totes les parts implicades i no perjudiqui a cap.

19 de març de 2013