El Comitè Director (SC) i l’Assemblea General de la Federació Europea de Periodistes (FEP), celebrada a Budva (Montenegro) dels dies 31 al 2 de juny passat, va aprovar un seguit de propostes per presentar a la Comissió Europea, segons es reflecteix a l’informe sobre la trobada que s’acaba de fer públic. En representació de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) hi va participar Paco Audije, que també forma part de la direcció de la FEP. Entre les resolucions adoptades destaquen les que a principis de la propera tardor es presentaran a la CE en matèria de drets d’autoria. També formen part d’aquesta bateria de mesures les reivindicacions per assolir la igualtat de drets laborals dels periodistes de plantilla i dels periodistes a la peça (freelances), mitjançant una acció del SC i de la FIP abans de 2016, sobre la base de les propostes adoptades a la Carta dels Drets dels Freelances aprovada per la FEP el 2006. Una tercera resolució insta a afrontar les diferents normes que estan elaborant diferents governs europeus i la CE que pretenen imposar el secret dels afers comercials i els assumptes financers per sobre de la llibertat d’informació.

En la primera d’aquestes resolucions, es pretén activar les relaciones i les pressions sobre la Comissió de la UE, l’Eurocambra i els parlaments i governs dels estats membre a salvaguardar el dret d’autoria dels periodistes en totes les plataformes i la seva retribució de manera clara. Això es considera fonamental per a la garantia del pluralisme, la credibilitat i la qualitat en els mitjans de comunicació.

La segona resolució anima la FEP a enfortir la implementació de drets laborals per als periodistes a la peça, i aconseguir una implicació més dels periodistes de plantilla i a la peça en la defensa d’aquesta igualtat de condicions laborals. Per aquesta raó s’exigeix als poders estatals i als propietaris dels mitjans de comunicació que aquests drets s’incorporin als convenis col·lectius.

Pel que fa als projectes que limiten la informació sobre tractes i convenis comercials, l’SC de la FEP considera que amb això es pretén castigar els periodistes d’investigació que publiquen escàndols dels poders financers i que aquests voldrien evitar-ho titllant-los d’informació sensible.

El secretariat de la FEP es compromet a intercedir davant els governs i les institucions europees a favor dels periodistes processats o perseguits per aquesta activitat professional i es va destacar l’acció dels sindicats de periodistes francesos que han aconseguit paralitzar la iniciativa legislativa del seu govern, coneguda com a Llei Macron (nom del ministre del ram).

Una última resolució ha assumit la línia de les grans organitzacions professionals i sindicals en la seva oposició al secretisme actual relatiu a la negociació dels tractats d’intercanvis comercials entre la UE i els Estats Units. S’ha considerat que tant amb el TAFTA (TTIP), com el TISA, es pretén ignorar els drets d’autoria, el desmantellament previsible dels serveis públics audiovisuals i l’erosió del caràcter específic de les diferents realitats culturals dels diferents països d’Europa (cinema, música, etcètera).

En l’apartat de comunicats de la trobada, les tres organitzacions espanyoles assistents, (FAPE, FESP i FSC-CCOO) van promoure al costat dels col·legues del Regne Unit, Irlanda, Polònia, Itàlia i França una posició comuna enfront de l’agressió de diferents governs –entre els quals hi ha l’espanyol– als diferents serveis públics de radiotelevisió.