La reunió anual del Comitè Directiu de la Federació Europea de Periodistes (FEP) ha aprovat un informe sobre la situació de la llibertat d’expressió a Espanya, presentat per la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) i ha adoptat la resolució Alarma pels riscos per a la llibertat d’expressió a Espanya. La FEP recorda l’existència des de 2015 de les Lleis Mordassa que «redueixen les llibertats d’informació i expressió especialment dels periodistes, però que afecten tots els ciutadans». Aquesta trobada s’ha celebrat els 18 i 19 de maig passts a Bucarest i aquest informe va ser presentada pel delegat de la FeSP, Paco Audije, amb sol·licitud de resolució.

La resolució també considera que aquestes lleis «han suposat sancions de multes a periodistes que exerceixen la cobertura de fets, sobretot per enregistrar l’actuació d’alguns policies en manifestacions als carrers i en desallotjaments de domicilis».

La resolució de la FEP recull alguns casos de vulneració de la llibertat d’expressió com els de el fotògraf Axier López (revista Argia), la condemna penal a la bloguera Cassandra Vera, l’arrest d’un filtrador dels Papers de Panamà –que després va ser exonerat per la justícia–, i «la visita fa poc i sorprenent de la policia al digital Público que havia donat a conèixer les seves investigacions sobre casos de corrupció relacionats amb l’Administració de l’Estat.»

En un altre dels seus arguments, la resolució assenyala que «aquests i altres casos similars vulneren els tractats internacionals sobre llibertat d’expressió signats per Espanya» i que les lleis que s’apliquen estan formulades de forma «ambigua i imprecisa i generen indefensió».

Així mateix, té en compte que la Plataforma de Defensa de la Llibertat d’Informació (PDLI) i la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) han denunciat que els periodistes i els ciutadans sancionats i condemnats s’han trobat indefensos davant actuacions en les quals l’Administració actua a la vegada com a jutge i part en les causes.

Per tot això:
«La Reunió Anual de la FEP recorda al Govern espanyol –ara, sense clara majoria parlamentària– que la lluita contra el terrorisme no pot servir d’excusa per a la supressió de les llibertats d’expressió i informació. Com tampoc el debat sobre l’ús irresponsable de les xarxes socials.

La Reunió Anual de la FEP fa una crida al Parlament espanyol perquè revisi i reformi les esmentades lleis en la línia amb la legislació sobre llibertat de la premsa i llibertat d’expressió de la Unió Europea.»