La Federació Europea de Periodistes (FEP) dóna suport al rebuig de dos dels seus associats a l’Estat espanyol, CCOO i SPC –que ho és a través de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP–, a la decisió del Govern espanyol d’intervenir els mitjans de la CCMA i l’Agència Catalana de Notícies (ACN). La FEP explica en una nota que «el sector de mitjans de comunicació de CCOO i el Sindicat dels Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comuniació (SPC) condemnen fermament l’amenaça de presa de control dels mitjans de comunicació públics de la Generalitat per part del govern central espanyol, com a part de les mesures anunciades dissabte pel President del Govern espanyol, Mariano Rajoy, (Partit Popular), amb el recolzament dels dos principals de l’oposició (Partit Socialista i Ciudadanos)». La Federació Europea de Periodistes (FEP) «s’adhereix als seus afiliats per denunciar aquesta inacceptable interferència política en la gestió dels mitjans de comunicació de servei públic.»

El Senat espanyol hauria de votar, aquest divendres, un seguit de mesures en aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, que permet al Govern espanyol prendre el control de les comunitats autònomes si aquestes incompleixen les seves obligacions o si atempten contra l’interès general d’Espanya.

El Govern central es donaria sobretot el poder de revocar els dirigents actuals de la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals (CCMA), de la qual depenen TV3 i Catalunya Ràdio, l’Agència Catalana de Notícies (ACN). La mesura apunta, segons el govern central, a garantir «una informació verídica, objectiva i equilibrada, respectuosa del pluralisme polític, social i cultural, de mateix que de l’equilibri territorial».

L’SPC denuncia aquesta «interferència política» del govern central, recordant que només el Parlament català és competent per nomenar o revocar els membres del consell de la CCMA.

CCOO apunta, per a la seva part, la incompatibilitat de les mesures anunciades pel Govern central amb l’article 20 de la Constitució espanyola, que garanteix el dret dels ciutadans espanyols a accedir a la informació. CCOO ha denunciat, d’altra banda, la presència d’agents de seguretat de l’Estat als locals de la seu catalana de la televisió pública estatal, TVE, a Sant Cugat.

La FEP recorda que el Comissari dels Drets de l’Home del Consell d’Europa, Nils Muižnieks, va denunciar rotundament, el 2 de maig passat, les temptatives de certs governs d’influir en la independència i el pluralisme de la radiotelevisió de servei públic, sobretot a Polònia, a Ucraïna, a Grècia, a Croàcia i a Espanya. Hi havia sobretot citat l’exemple dels nomenaments polítics al cap de les cadenes públiques espanyoles. Segons Nils Muižnieks, aquestes pràctiques «mostren que les temptatives dels governs de fer d’editors públics dels mitjans de comunicació governamentals es segueixen produint». En certes circumstàncies, «és encara necessari transformar aquests mitjans de comunicació, que estan estretament lligats als governs, mancats de transparència envers la societat, en verdaders serveis públics gaudint d’una independència editorial i organitzativa», concloïa el Comissari.

«Els serveis públics audiovisuals estan al servei dels ciutadans, no al dels governs», insisteix encara el Secretari General de la FEP, Ricardo Gutiérrez. «A instància dels nostres afiliats, nosaltres fem una crida a la Generalitat de Catalunya i al govern central espanyol a evitar tota interferència a la gestió editorial dels mitjans de comunicació públics. No ñes tasca de l’Executiu el nomenar ni revocar els membres dels òrgans de direcció i de supervisió dels mitjans de comunicació públics. Aquests últims han d’haver estat elegits per una majoria qualificada del Parlament, segons un procediment transparent, que tingui essencialment en compta les qualificacions i les competències professionals i no l’afiliació política dels interessats!»