El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació s’afegeix a les crítiques a la informació prèvia a la Diada i a la cobertura de la mateixa per part tant de RNE com de TVE.

Hi ha hagut denúncies per part del Consell d’Informatius de RNE, de la Plataforma per a la defensa de la radiotelevisió pública “Hazlo Público” i de sindicats sobre diferents fets:

– L’esbiaixat i decantat tractament de la Diada en el programa Informe Semanal de TVE de la setmana passada, on només es recollien els plantejaments de Societat Civil Catalana (SCC).

– La falta de cobertura a darrera hora de l’acte oficial de la Diada a la Llotja de Mar per part de RNE.

– L’elaboració de la informació des de Madrid, menystenint els professionals de TVE-Sant Cugat.

– La cobertura plana de la gran mobilització de la Diada per la “V”, sense plans aeris ni generals (bàsics en aquestes concentracions massives) i equiparant dues manifestacions amb gran diversitat de participació.

Tot plegat ens recorda que mentre la radiotelevisió pública no tingui garantida la independència respecte del Govern de torn, la ciutadania està exposada a ser manipulada des de qualsevol d’elles, i això és més greu ara en ple conflicte polític. En aquest marc, no cal oblidar el setge que des del PP s’està fent a tots els mitjans públics, una part del qual consisteix en degradar els continguts de les que depenen d’administracions sota el seu control, per tal de provocar la pèrdua del suport de la ciutadania a una eina d’altra banda imprescindible per a una democràcia de qualitat.

Cal reformar les lleis de les corporacions de les RTV públiques i assegurar la desgovernamentalització i la despartidització dels seus òrgans gestors, per tal que puguin reflectir la realitat i no manipular-la de manera que s’agreugin artificialment els conflictes.

Barcelona, 12 de setembre de 2014