Zapatero i el PSOE no poden ignorar el dictamen del Comitè d’Experts

La proposta de la SEPI i de la direcció general d’RTVE representa un error de partida i un incompliment obvi. L’error és posar el carro davant dels bous i voler reorganitzar RTVE amb caràcter previ a l’aprovació de la Llei de reforma de l’Ens, que ha de definir la missió de servei de la radiotelevisió pública estatal i el finançament i l’organització d’aquest servei públic, tan necessari per a la preservació del pluralisme i la programació de qualitat, que el mercat no assegura.

L’incompliment és doble: per no assumir el govern de ZP, tal com va prometre, les propostes del Comitè d’Experts per a la reforma dels mitjans públics estatals (no hi ha encara proposta governamental sobre EFE), i per desdir-se la directora general d’RTVE que la reestructuració hauria de venir, lògicament, després de la definició a través de la Llei.

Cal afegir que la proposta de la SEPI no és només economicista, ignorant la rendibilitat social dels mitjans públics estatals, sinó clarament centralista, eludint la responsabilitat de l’Estat i dels seus mitjans públics en la difusió de llengües i cultures no castellanes i donant marxa enrere en conquestes històriques com la programació en català de Ràdio 4 a Catalunya o de TVE a Sant Cugat.

El FOP reclama que des del Govern i la direcció general de l’Ens Públic es negociï de bona fe amb els sindicats i s’accepti que la televisió pública estatal ha de disposar de la dimensió i l’estructura necessàries per ser realment el servei públic que es pretén. La reforma passa pel respecte als drets dels treballadors i al manteniment d’una plantilla suficient i estable amb ocupació de qualitat, el compromís de permanència de les empreses de l’ens al sector públic pel que respecta a la gestió i a la producció pròpia i el manteniment de l’estructura territorial com a element vertebrador d’una societat i d’un Estat plurals.

La resposta dels treballadors s’està situant a l’altura del desafiament plantejat, i alertem els responsables d’RTVE que no es reprodueixin situacions com la interrupció empresarial de l’informatiu català de TVE en llegir-se comunicats de protesta dels treballadors, acte que només es pot qualificar com a censura, i que no es portin a la pràctica amenaces de sancions contra qui porti adhesius reivindicatius en moments d’emissió en directe. En cas de no ser així, afegirien a la injustícia de la proposta de reestructuració l’autoritarisme que només pot portar a l’enduriment del conflicte, i a la possibilitat que el nou model de RTVE, eficient i viable, tot assumint la seva missió de servei públic, naufragui.

13 de març de 2006

Traducció: Traduït traduit.com