Quan fa 100 anys del fatídic incendi a la fàbrica de carn de Triangle Shirdwaist a Nova York, on van morir 129 dones que hi treballaven en condicions laborals de semi-explotació i que va marcar el 8 de març com a dia internacional per a les reivindicacions de les dones treballadores arreu del món, no podem deixar que la crisi econòmica sigui excusa per a no fer avançar els drets de les dones en l’àmbit laboral.

En aquest dia, el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació vol continuar denunciant les desigualtats laborals que molt sovint es donen entre dones i homes de la professió i l’especial situació de vulnerabilitat que afecta les professionals de la informació, desprès de les reduccions de plantilles i la precarietat laboral que s’ha incrementat els darrers anys. Les dones són majoria a les categories laborals més baixes i també en el col•lectiu de periodistes a la peça, que ha vist com la pèrdua de col•laboracions i la reducció del que se’n paga s’ha convertit en el pa de cada dia, amb l’agreujant que, a més, la desprotecció laboral deixa els periodistes a la peça sense cap compensació per la pèrdua de feines.

Per això continuem reivindicant aquest 8 de març que les mesures per acabar amb les discriminacions laborals, com ara les diferències salarials o la poca presència de dones als llocs de decisió de les empreses i per assolir una veritable igualtat d’oportunitats, no només formal, estiguin en un primer pla en les reivindicacions del sector de la comunicació.

Barcelona, 8 de març de 2011