El debat celebrat recentment sobre Desigualtat home-dona als Mitjans: Què hi podem fer?, organitzat per l’SPC i el Grup Pitagora va posar de manifest les desigualtats de gènere existents en una professió amb una presència de dones molt importat. Malgrat això, es diferències salarials són remarcables; la secretaria d’Igualtat de l’SPC, Elena Tarifa, va afirmar que els homes cobren de mitjana 11.000 euros anuals més que les dones. A aquest fet s’afegeix que les professionals suporten una major càrrega familiar i un major percentatge d’abandonament professional.

Tarifa va recalcar que l’aplicació de la Llei orgànica d’Igualtat d’Oportunitats, que obliga a les empreses a acabar amb la discriminació, només unes 250 empreses han desenvolupat Plans d’Igualtat, va avançant molt lentament. A Catalunya, l’any 2007 nomes un 15% d’empreses havien incorporat en els seus convenis clàusules d’igualtat, xifra que ha augmentat fins al 30% el 2010.

Per la seva banda, Míriam Mateos, Consultora del Grup-Pitagora, Executive and live coach-Agent d’Igualtat d’Oportunitats, va posar de manifest el retrocés que s’ha produït en temes d’igualtat i conciliació. La crisi ha portat pèrdues flagrants per a les dones en salaris i en condicions laborals. Mateos va fer una repassada als continguts dels mitjans de comunicació que, va afirmar, difonen estereotips, col•locant majoritàriament les dones com a notícia en seccions d’art, cultura, i societat, i “quan ho fan en les de política es tracta d’una política light”. Per a Mateos, cal obrir doncs un debat sobre els seus continguts en els mitjans de comunicació un debat sobre els seus continguts.
D’altra banda, no arriben a 30 les dones que són directores en algun dels 210 diaris que hi ha a l’Estat espanyol i, a més, tenen un salari inferior al dels seus col•legues. Només una dada positiva: l’augment de dones directores a les ràdios i de dones amb programes de gran repercussió mediàtica.

Per fer una volta a la situació, Míriam Mateos proposa la implementació de Plans d’Igualtat i la creació de petits lobbys de dones. També, com diu Laura Nieto, periodista de Granada i presidenta de la Coordinación de la Comissión Permanente de la Asociación de Mujeres Periodistas de FAPE, “cal estar presents en els sindicats per utilitzar els camins del poder per un col•lectiu més igualitari”.

També va participar en el debat Rosa Solbes, la primera directora que va tenir Ràdio 9, expresidenta de la Unió de Periodistes Valencians i membre Consell d’Administració de l’extinta Radiotelevisió Valenciana (RTVV). Solbes va explicar les greus situacions de desigualtat que es donen en el mitjans de comunicació del País Valencià, la discriminació sexista a les informacions i les greus denúncies d’assetjament sexual interposades per tres treballadores de RTVV.

El Punt-Avui és un dels diaris amb un Pla d’igualtat des del 2010. En aquest mitjà hi ha paritat homa-dona tot i que hi ha poques dones en càrrecs importants, segons va afirmar Laura Sayavera, redactora i membre del comitè d’empresa a Barcelona. Sayavera va dir que la majoria de dones són mares i que busquen fórmules per a la conciliació millor que un càrrec. L’empresa ha afavorit el tele-treball al qual s’han acollit moltes dones.

El director de Recursos Humans del Grup de comunicació Diari Segre, Santi Sans, va afirmar que el grup practica la igualtat d’oportunitats i que sempre es tria la millor o el millor candidat. Pel que fa al tipus de contracte no té lloc la precarietat femenina, va dir, perquè totes les treballadores i treballadors tenen contracte indefinit.