La contractació s’ha convertit en un dels aspectes principals de les negociacions en les quals ha participat el Sindicat de Periodistes de Catalunya en els darrers mesos. Tant en els convenis en què s’ha intervingut com en les negociacions dutes a terme arran de diferents conflictes que han aparegut en diversos mitjans, aquesta ha estat una de les qüestions cabdals que s’han posat sobre la taula.
Moltes de les intervencions que l’SPC ha fet han estat arran de les reivindicacions plantejades pel col·lectiu de fotògrafs. La presència del Sindicat en aquestes mobilitzacions ha comportat l’increment de l’afiliació, sobretot de fotoperiodistes, fins el punt que fa molt poques setmanes s’ha constituït la secció sindical de fotògrafs de l’SPC.
Al marge d’això, les eleccions sindicals celebrades fins ara confirmen el paper preponderant que el Sindicat té a la pràctica totalitat de les redaccions dels mitjans de comunicació catalans. En el conjunt de les empreses, la seva representativitat supera el 30%. D’un total de 233 membres de comitès d’empresa, 70 ho són de l’SPC. Si, tal com dèiem, ho circumscrivim a les redaccions, aquest percentatge s’aproxima al 75%.