Per setena edició consecutiva, la Federació Europea de Periodistes (FEP) ha convocat per a aquest 5 de novembre la jornada «Dempeus pel Periodisme». L’organització que agrupa els sindicats europeus de periodistes ha demanat als seus membres de tots els països d’Europa que participin en aquesta campanya i que de nou es manifestin solidàriament per mostrar els reptes als quals la professió s’enfronta. La Junta directiva de la FEP ha proposat centrar la jornada d’aquest any en la situació de les periodistes en un entorn mediàtic cada vegada més concentrat. Els nous actors amenacen no només el pluralisme en els mitjans de comunicació sinó també la supervivència de nombrosos periodistes freelance que estan en una posició de debilitat enfront de conglomerats mediàtics gegants. Nous magnats de la premsa, sovint sortits d’altres sectors, han adquirit un gran nombre de mitjans i, en nombrosos països, exerceixen un control directe sobre les empreses de comunicació, en el seu interès particular, sigui polític o econòmic. La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) i el conjunt dels seus sindicats membres s’adhereixen a aquesta convocatòria contra la creixent concentració en la propietat dels mitjans que afecta inevitablement la qualitat de la informació que rep la ciutadania. La FeSP ha anunciat un comunicat en el qual fixarà la seva postura sobre aquesta qüestió.