El programa Jo pregunto, emès el diumenge 22 de gener per TV3, ha generat un seguit de crítiques procedents de diferents àmbits i persones. En la majoria es reprova la mostra de ciutadans que van formular preguntes i observacions al president de la Generalitat.

En aquestes recriminacions, dirigents polítics i opinadors acusen la direcció del programa i de la cadena d’haver portat al plató una Catalunya que no és la Catalunya real; en definitiva, de no servir el conjunt plural de la ciutadania.

Les acusacions es basen en el fet que algunes de les persones que hi van intervenir tenen o han tingut vinculació amb moviments polítics, socials o sindicals. S’hi afegeix la reprovació del fet que el programa no va informar d’aquestes circumstàncies i va presentar les persones que interpel·laven el president com a ciutadans sense cap més qualificatiu.

El Consell Professional d’Informatius de TVC considera que la tria dels ciutadans que van preguntar al president de la Generalitat es va fer amb una transparència lloable: TV3 va fer una crida pública; es van celebrar debats previs oberts i retransmesos íntegrament per la web de TV3; els mateixos candidats en van votar sis d’entre ells; un notari va ser present en les votacions i l’escrutini, i els sis interpel·ladors restants els va
escollir l’equip del programa, seguint l’ordre de les votacions dels aspirants i aplicant-hi criteris correctors segons dades poblacionals objectives de l’Idescat per incorporar variables com ara el sexe, l’edat, etc.

Valorem, doncs, que la mostra de ciutadans (entenent que «mostra» és, per definició, un resultat sempre perfectible) s’ajusta a la demanda que ens fa el Llibre d’estil de la CCMA quan parla de pluralisme, diversitat, minories, paritat i equilibri de gènere.

Pel que fa a la relació que algunes de les dotze persones triades tenien amb associacions de tota mena, incloent-hi les de caràcter polític, pensem que no va comportar cap biaix. La meitat dels participants els van triar precisament la resta dels participants, a partir de les intervencions que tots, sense identificar-se, van fer a les trobades prèvies. I l’altra meitat va arribar al programa per la tria dels professionals de TV3, seguint l’ordre de votació dels participants. Tot amb presència d’un notari. La vinculació dels ciutadans a organitzacions col·lectives, incloses les polítiques, pensem, és una realitat del país i un indicador de salut cívica.

El Consell Professional rebutja les imputacions de biaix a aquest espai –en alguns casos, basades directament en falsedats llançades a les xarxes socials–; defensem l’honestedat i la feina feta per l’equip del programa, i saludem la iniciativa de la CCMA de confrontar el president de la Generalitat, màxim responsable del benestar de la ciutadania de Catalunya, amb aquesta ciutadania.

El Llibre d’estil de la CCMA diu: «Els nostres mitjans serveixen el conjunt plural de la ciutadania i la representen. Totes les opinions hi poden trobar un lloc per expressar-se, en funció del seu interès informatiu, del pluralisme i de la seva representativitat, sempre que respectin els principis democràtics i de convivència.»

Pensem que Jo pregunto es va ajustar a aquesta exigència i esperem que el programa o espais i formats similars s’instal·lin de manera regular a les finestres de servei públic comunicatiu de la CCMA perquè la ciutadania es pugui adreçar als dirigents del país i interpel·lar-los sobre la seva gestió.

30 de gener del 2017