El Govern francès ha anunciat una iniciativa legislativa, acordada en una reunió entre els ministeris del Pressupost, de Finances, de l’Economia Digital i de Cultura amb representants de les organitzacions professionals, per igualar el tipus de l’impost sobre el valor afegit (IVA) de la premsa digital al de la premsa en paper, segons informa Le Monde. El Govern francès vol assegurar la neutralitat tecnològica entre la premsa de paper i la digital i per a això portarà el tipus d’aquesta última al 2,1%, que és el que tenen els diaris en paper. Fins ara, la premsa digital estava gravada amb el tipus normal del 19,6%, que des de començaments d’any ha passat al 20%.

La decisió anirà seguida a curt termini per una proposta legislativa, acompanyada d’una imminent instrucció per aplicar de forma immediata a la premsa digital a França el tipus reduït. Aquest és un primer moviment per canviar de manera absoluta i decisiva les regles de l’IVA a Europa, en un context on altres governs es posicionen clarament a favor d’un tipus d’IVA zero, súper reduït o reduït per a la premsa en suport imprès o digital. Alemanya ha expressat recentment el seu suport a un tipus d’IVA reduït per a la premsa impresa i digital amb motiu dels acords de la nova coalició de govern.