El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) ha impugnat davant del Tribunal contenciós-administratiu, el concurs del contracte per a la prestació del servei de notícies de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, publicada el passat 25 de novembre.

L’SPIB argumenta que el concurs incompleix la Llei 7 / 2010, General de la Comunicació Audiovisual vigent, que estableix a l’article 40.1 que les televisionspúbliques “no poden cedir a tercers la producció i edició dels programes informatius”.

A més, la convocatòria del concurs també es contradiu amb la Llei de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Balears, que s’aprovarà definitivament al ple de dimarts que ve, tot i que està previst que entri en vigor la pròxima legislatura.

L’article 2.5 d’aquesta Llei diu: “En tot cas, la funció de servei públic comporta que els serveis informatius siguin elaborats per professionals de la informació, de caràcter laboral, que formin part del personal propi de l’Ens i quedin sota la seva responsabilitat.

Aquest personal ha d’actuar d’acord amb el criteri d’independència professional i amb la norma que distingeix i separa, de manera perceptible la informació de l’opinió “.

Per la seva banda, Diari de Mallorca i Última Hora, els dos diaris més llegits a Mallorcai rivals històrics, han tancat un acord per presentar-se junts a aquest concurs. Ho farien a través de les seves productores S’Esclop i Nova Televisió, respectivament.

A més d’aquests es perfilen altres productores com Vértice-Lavinia, Mediapro i alguna de les vinculades al grup Prisa.