El Fòrum Internacional sobre Comunicació Social, en què va participar la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), va finalitzar amb el document que recull les consideracions finals dels debats.

Declaració de San Simón, l’Illa del Pensament
Els 17 ponents investigadors participants en el I Fòrum Internacional sobre Comunicació Social, professionals dels mitjans de comunicació, representants d’organitzacions professionals i docents i investigadors universitaris que s’han congregat durant dos dies per debatre sobre el present i el futur de la figura professional del periodista, i intercanviar els seus coneixements i idees, al final de les sessions de treball,

Manifesten en primer lloc el seu rebuig a les pressions i persecucions de què ha estat objecte l’organització Wikileaks per la revelació de documents classificats per l’administració nord-americana. Considerem que les reaccions davant aquest fet constitueixen un intolerable atemptat contra la llibertat d’expressió.

Declaren:
Que hi ha greus dificultats per exercir la llibertat de premsa a Llatinoamèrica, no només per l’alt nivell de perillositat a què s’enfronten els periodistes sinó també per l’existència de monopolis periodístics que concentren la major part dels mitjans a Amèrica Llatina. S’està acabant amb el principi de la diversitat de fonts i la multiplicitat de versions. El gran repte de futur a Amèrica Llatina és l’adopció de polítiques actives de promoció del pluralisme i la diversitat d’informació per trencar els monopolis existents. La universalitat del dret a la informació i la llibertat d’expressió és una necessitat que ha de ser assumida pels estats, i han de ser ells els que adoptin les mesures oportunes per evitar les conseqüències de la concentració de mitjans, que retallen la pluralitat.

Que la informació té futur i el periodisme, també. És un futur que es guanya dia a dia, amb responsabilitat social i informació de qualitat. Amb un treball que ja no és només posar a disposició del públic la millor informació, sinó obrir nous espais públics on compartir-la i fer-la més útil i valuosa per a la democràcia, la vida pública, però també per als interessos quotidians.

Que la tasca del periodista no s’acaba amb l’anomenat fi de la mediació. Després de la borratxera tecnològica l’oportunitat d’utilitzar les tecnologies per fer millor informació i posar-la a disposició del públic com i on vol. Amb més capacitat de difusió i de que l’audiència la utilitzi, comparteixi i redistribueixi.

Que guiar al públic a través de la complexitat i l’abundància informativa és imprescindible per a una autèntica societat de la informació, més enllà de la societat de l’oci omnipresent. Si els periodistes no assumeixen aquesta tasca, es generarà un buit sense que hi hagi prou garanties de com pot ser cobert. L’oportunitat està al nostre abast i del millor periodisme quan es pot estar més a prop i en contacte amb la gent que mai. La informació és dels ciutadans, la nostra responsabilitat és que la millor informació arribi al públic a través de les eines més eficients. 


Que davant del repte de defensar la professionalitat i credibilitat del periodisme especialment en aquests temps de crisi econòmica, cal unificar esforços i agrupar totes les plataformes i organitzacions existents en un objectiu comú: la defensa de la nostra professió. 


Que els participants en el fòrum entenen que la garantia efectiva del dret a la informació exigeix regular l’exercici professional del periodisme i les relacions professionals dels periodistes amb les empreses de comunicació públiques i privades, així com la responsabilitat que aquestes empreses tenen davant de la ciutadania.

Que reivindiquem el periodisme professional com el garant d’una mediació de qualitat i ètica, que posi l’interès general i el dret de la ciutadania a rebre una informació veraç i fidedigna per sobre de qualsevol altre interès particular o partidista. Perquè els periodistes puguin exercir aquest tipus de periodisme, capaç de generar confiança en els mitjans de comunicació, cal garantir unes condicions laborals i professionals destinades a preservar la seva independència de criteri com a professionals. 
 


Que la titulació específica és fonamental per a l’exercici del periodisme. La formació del periodista ha d’estar basada en l’aprenentatge de les tècniques pròpies de l’activitat informativa, en el coneixement del context en el qual es desenvolupa la professió i en el compromís social de cada professional amb la ciutadania. Això només és possible amb una formació superior dels professionals.

A San Simón, l’Illa del Pensament, a 15 desembre 2010

Beth Costa, Federação Nacional de jornals (FENAJ) do Brasil
Juan Varela, consultor i editor del bloc Periodistas21
Montserrat Quesada, periodista i professora de la Universitat Pompeu Fabra
Luis Alvarez Pousa, periodista i professor de la Universitat de Santiago de Compostel•la
Xosé Manuel Pereiro, degà del Colexio Professional de Xornalistas de Galícia
Josep Maria Martí, Degà del Col•legi de Periodistes de Catalunya
Francisco Fuentes, Col•legi de Periodistes de la Regió de Múrcia
Dardo Gómez, secretari general de la Federació de Sindicats de Periodistes
Milagros Pérez Oliva, Defensora del Lector del diari El País
Javier Fernández del Moral, periodista i professor de la Universitat Complutense de Madrid
Ignacio Bel Mallén, periodista i professor de la Universitat Complutense de Madrid
Valentín Alejandro Martínez Fernández, periodista i professor de la Universitat de la Corunya
Xosé Pereira, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la USC
Nacho de la Fuente, periodista i editor del bloc L’empremta digital
José Juan Videla Rodríguez, periodista i professor de la Universitat de la Corunya
Luis Menéndez, representant de la FAPE
Oscar Juanatey, professor de la Universitat de la Corunya