Els treballadors de la televisió comunitària La Tele, que han estat sancionats pel Govern de la Generalitat amb 500.001 euros, demanen el suport social contra la sanció i impulsen una campanya amb l’objectiu que la multa sigui retirada. Per fer-ho cal enviar aquest text:
«Davant la amenaça de tancament de LaTele de l’Assemblea per la Comunicació Social i la proposta de multa de 500.001€, sol·licitem que atureu el procés sancionador contra l’Assemblea per a la Comunicació Social i que establiu les condicions per a fer viables els mitjans sense afany de lucre previstos en la Llei de la Comunicació Audiovisual de Catalunya.
Tal i com ja vam demanar al juliol del 2007 sol·licitem que enlloc d’iniciar processos sancionadors per a iniciatives de la societat civil que no provoquen perjudicis ni tenen cap ànim lucratiu, impulseu el previst en la Llei de la Comunicació Audiovisual en relació als mitjans sense afany de lucre: que garantiu una reserva de freqüències per a aquestes televisions, que convoqueu el corresponent procés per a l’adjudicació de llicències i que impulseu mesures de foment del tercer sector audiovisual.»

Les adreces a les quals enviar aquest text es poden trobar en aquest enllaç. L’SPC dóna suport a aquesta campanya.