El ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, preveu portar al Consell de Ministres, aquest divendres, una llei d’impunitat de la policia, de limitació del treball dels informadors i minvament de la llibertat d’expressió. Commoció en les organitzacions de periodistes

Segons han difós avui diferents mitjans l’avantprojecte de Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana que Interior preveu portar aquest divendres al Consell de Ministres té com un dels seus pilars dificultar que informadors i ciutadans enregistrin les actuacions públiques de la policia i les difonguin.

Segons ha transcendit, el projecte de Fernández Díaz supera la funesta Llei Corcuera ja que contempla com a infracció «molt greu», sancionada amb entre 30.001 i 600.000 euros, l’ús i la distribució d’imatges dels policies, així com dades personals dels agents amb finalitats que puguin suposar un atemptat contra la seva intimitat, la seva família o que puguin posar en risc una operació.

D’aquesta manera es pretén evitar que en concentracions o manifestacions els informadors o qualsevol un altre ciutadà pugui renegistrar probables actuacions abusives que puguin ser conegudes per la ciutadania i, si fos necessari, poder decumentar-les davant la justícia.

Aquestes primeres dades,encar sense confirmar però amb greu risc que siguin certes, ja han causat la commoció en totes les organitzacions de periodistes que estan estudiant sol·licitar una urgent entrevista amb el ministre per plantejar-li la seva preocupació davant aquesta possible decisió.

A més, es tipificarien com a infraccions «molt greus» les concentracions enfront de les institucions de l’Estat –que se sancionaria amb fins a 600.000 euros–, la pertorbació de l’ordre públic en espectacles, esdeveniments esportius o oficis religiosos i altres actes públics així com les manifestacions sense autorització entorn de les considerades infraestructures crítiques com, per exemple, una central nuclear –objectiu moltes vegades de moviments ecologistes– o un aeroport.

També es consideraria infracció «molt greu», la participació en disturbis amb caputxes, barrets, mocadors o màscares a l’efecte de dificultar la identificació per part de les Forces de Seguretat de l’Estat. Això no vol dir que no es pugui assistir a concentracions autoritzades amb aquest tipus d’elements, però sí valer-se d’ells per ocultar-se a l’hora de participar en disturbis.

No diu res pel que fa a que la policia pugui ser identificada pel seu número de placa

19 de novembre de 2013