Com a firmants de la Iniciativa Legislativa Popular «Televisió sense fronteres», que ha de permetre que totes les televisions autonòmiques es puguin veure a tot l’Estat espanyol, el Sindicat de Periodistes de Catalunya/ Sindicat de Professionals de la Comunicació, no pot més que condemnar els intents del govern de Francisco Camps de silenciar les emissions de Televisió de Catalunya al País Valencià.

En primer lloc, perquè s’orienta de manera retrògrada contra les recomanacions europees favorables a la lliure circulació de les emissions audiovisuals.

En segon lloc, perquè atempta contra el dret constitucional a la lliure informació, i vol posar portes al camp en l’època de la comunicació global.

En tercer lloc, perquè ataca directament una oferta de televisió en català, minoritària al País Valencià, per raons polítiques per la proximitat de les eleccions autonòmiques i per la voluntat d’ocultar casos greus de corrupció política de tothom coneguts.

Per últim, malgrat els intents de silenciar les emissions de TVC, la mesura demostrarà la seva ineficàcia perquè les emissions es poden veure a tot el món via Internet i telefonia mòbil, i posa en evidència el caràcter feudal de la iniciativa.

En nom de la ciutadania i del seu dret a la informació i al pluralisme, i també a la normalització lingüística i cultural, l’SPC reclama del govern valencià el cessament de les amenaces a les entitats que faciliten l’arribada del senyal de TVC i el desbloqueig de la l’acord de reciprocitat en la recepció de les televisions autonòmiques de Catalunya i del País Valencià.

Barcelona, 18 de febrer de 2011