Experts que van participar el 30 de gener passat a Madrid en la trobada Newsocracy van demanar una regulació que permeti saber qui hi ha al darrere de la propietat dels mitjans de comunicació. La conferència estava organitzada per la Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Informació (PDLI), de la qual la FeSP n’és membre fundador, juntament amb l’European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) i l’Observatori per als Balcans i el Caucas Transeuropa (OBCT), i amb el suport de la Comissió Europea, i va tractar sobre la propietat dels mitjans i la pluralitat informativa.

A la sessió es va posar de relleu, segons detalla la crònica de Público.es, la necessitat de conèixer «qui posseeix els mitjans de comunicació, quines connexions amb l’Estat tenen els membres dels consells d’administració dels grans grups mediàtics, saber si han signat contractes amb les administracions públiques i on es troben la resta dels seus interessos econòmics. Són aspectes fonamentals perquè els ciutadans avaluïn la credibilitat d’un mitjà i perquè els poders públics assegurin la pluralitat de l’esfera informativa però que, malgrat això, romanen ocults per als europeus.» Els experts també afirmen que no es tracta «d’anar contra la lliure competència, sinó de protegir el dret a la informació dels ciutadans».

Una de les principals crítiques que van fer experts, editors, periodistes, activistes i organitzacions que vetllen per la llibertat d’informació és la falta de transparència sobre la propietat dels grups mediàtics i quines connexions econòmiques tenen amb el poder. Una de les dades que es va fer pública és que dos terços dels estats europeus tenen el 80% de la propietat dels seus mitjans concentrada en menys de quatre grups. Són dades que ha ofert la PDLI després d’una anàlisi del mercat europeu, ja que aquesta informació no és pública.»