Esborrany del projecte de Llei Orgànica de Garanties del Dret a la Informació de la Ciutadania
“Esborrany del projecte de Llei Orgànica de Garanties del Dret a la Informació de la Ciutadania”, elaborat pel Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP).