Esborrany del projecte de Llei Orgànica de Garanties del Dret a la Informació de la Ciutadania
«Esborrany del projecte de Llei Orgànica de Garanties del Dret a la Informació de la Ciutadania», elaborat pel Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP).