La reunió negociadora per tancar les qüestions pendents del conveni col•lectiu de l’Agència EFE ha finalitzat sense acord. Representants de l’empresa i dels treballadors no han aconseguit avançar en les negociacions. Prorrogada una vegada des de l’acord del mes de juliol passat, que va permetre desbloquejar el conveni, la negociació de la disposició addicional segona no ha produït cap avenç per l’actitud de la direcció.

L’acta final recull la decepció general de la representació dels treballadors i l’opinió dels delegats de la Federació de Sindicats de Periodistes (discrepants amb el tancament de la negociació) que assenyala “la negativa sistemàtica de la direcció a desenvolupar i pactar els continguts de la disposició addicional segona “.

Aquesta disposició recull la necessitat d’incloure en el conveni col•lectiu la regulació del sistema de classificació, la composició dels tribunals per a la provisió de vacants, el sistema d’ingrés i contractació, la figura del becari i els plusos i complements no quantificats en conveni.

La direcció també ha inclòs en l’acta la seva opinió sobre la responsabilitat compartida en el fracàs de la negociació i ha qualificat de falsa la imputació de la FeSP. Respecte aquesta qüestió, els fets recollits en les actes de les reunions demostren que la direcció no ha presentat cap proposta pel que fa al sistema d’ingrés i contractació, ha presentat una proposta no articulada pel que fa a la composició dels tribunals per a la provisió de vacants , i no ha donat ocasió perquè es plantegés el debat sobre becaris i plusos i complements. Quant al sistema de classificació, es va aparcar inicialment i no s’ha tornat a tocar en tot aquest temps.

La FeSP ha fet constar així mateix una crida “a la subsecretaria del Ministeri de la Presidència del Govern i a la vicepresidència de la SEPI, també signants de l’acord del 2 de juliol de 2010, per que garanteixin el compliment de tot allò que s’ha pactat en l’acord esmentat i permetin que segueixi oberta la negociació de la disposició addicional segona durant la vigència d’aquest conveni col•lectiu “.

La direcció, finalment, ha acceptat reunir-se amb el nou comitè intercentres (les eleccions sindicals a la seu central de l’agència estan previstes per a finals de març) per “examinar els temes que han quedat pendents de negociació”, sense esmentar expressament les matèries contingudes en el punt 7 de l’acord (disposició addicional segona) signat el passat estiu pel president de l’agència, la subsecretaria del Ministeri de la Presidència, la vicepresidència de la SEPI, el comitè intercentres i els representants de CCOO, UGT i la FeSP.

La rebaixa salarial, la seva extensió i aplicació, objecte de la majoria d’aquells acords, serà aplicada aquest mes de febrer a tota la plantilla de l’Agència EFE.