La Veïnal és la proposta d’una televisió comunitària per a Barcelona que es va presentar en públic el 22 de febrer passat a les instal·lacions de Can Fabra, al barri de Sant Andreu. Aquest és un projecte auspiciat per diversos col·lectius de la ciutat per enriquir el teixit comunicatiu, el pluralisme i donar veu als moviments socials per disposar del seu propi mitjà. Son aquests: CàmeresiAcció, elParlante, Fora de Quadre, La Mosca TV, Neokinok, Pasoapaso, Quepo, Teleduca i UbuTV. En aquest enllaç podeu seguir l’acte de presentació.

Els col·lectius que participen en La Veïnal van explicar els objectius de la iniciativa i la implicació de cadascun d’ells. Es va fer un recorregut per experiències de televisió comunitàries en altres ciutats i països del món, principalment a l’Amèrica Llatina, els Estats Units, el Canadà i diversos països europeus. Van venir-hi representants de projectes actualment en marxa a Marsella i Magdeburg. Els promotors de La Veïnal van explicar que el seu objectiu és «un canvi d’hegemonia cultural que sorgeixi des dels barris, des de les veïnes, un nou paradigma participatiu, comunicatiu i popular que generi relats socials que expliquin això que ens passa com a persones i societat». En sintonia amb això, el canal (en línia i/o de TDT) pretén ser «una eina de comunicació de base, transversal i de lògica comunitària i alhora sigui un nou model televisiu que garanteixi la llibertat d’expressió i el dret a la informació de totes les veïnes de Barcelona».

L’SPC també hi va ser present perquè defensa la necessitat de l’existència dels mitjans del Tercer Sector com a element indispensable per al pluralisme informatiu i per la democràcia en l’àmbit de la comunicació. El sindicat entès, i així ho està expressant des de fa anys, que forma part de les obligacions de les administracions públiques fomentar i protegir aquest sector en igualtat de condicions a altres operadors de titularitat pública o privada. El president de l’SPC, Francesc Ràfols, va reclamar la redacció dels reglaments que han de desenvolupar les lleis audiovisuals i que han de permetre que els mitjans de comunitaris puguin evolucionar amb normalitat.