El canvi d’etapa que s’obre a l’Agència EFE amb el nomenament de Gabriela Cañas com a nova presidenta, que substituirà el destituït Fernando Garea, i la constatació que aquest relleu torna a produir-se a instàncies del Govern, fa més evident que mai la reclamació d’un Estatut de mitjà públic que propiciï l’elecció de la presidència d’EFE en seu parlamentària i el seu control a càrrec dels grups polítics, com seria el normal i correcte en una empresa pública.

La secció sindical de la Federació de Sindicats de Periodistes saluda que per primera vegada en els 80 anys de la seva història, la presidència de l’agència recaigui en una dona i desitgem molts encerts a la nova presidenta en la seva gestió, tenint en compte els reptes que ha d’afrontar EFE en els pròxims mesos, amb un pla estratègic que haurà de dibuixar l’horitzó d’aquesta empresa per als anys futurs, un pla que no hauria de menyscabar la finalitat social que compleix aquesta empresa de notícies.

El necessari relleu generacional que s’ha d’afrontar en una plantilla ja molt envellida no hauria d’estar subjecta a una insuficient taxa de reposició si es vol garantir la informació que EFE difon diàriament amb presència a 120 països i en totes les comunitats autònomes espanyoles. Com en altres empreses de la SEPI, proposem l’aplicació dels contractes de relleu, que permetrien rejovenir la plantilla i la transmissió de l’experiència.

La FESP rebutjarà qualsevol intent de posar en dubte la imparcialitat i la professionalitat dels treballadors i treballadores d’EFE, i per això, avui més que mai, quan tornen a refermar crítiques coincidint amb el canvi en la presidència, es fa més urgent que mai l’assumpció d’un Estatut públic, que doni cobertura legal a la independència de la primera agència de notícies en espanyol del món, que garanteixi el seu caràcter públic, essencial perquè sigui realitat el dret ciutadà a la informació, recollit en la Constitució, i el seu valor estratègic en el teatre mundial de la informació.

No menys evident és l’adaptació de l’Agència EFE als nous temps i, encara que ja s’han començat a fer alguns passos en aquesta direcció, és evident que l’èxit d’aquesta estratègia només podrà venir si comptem amb els mitjans personals i tecnològics adequats, una cosa que cap direcció fins ara ha sabut encarar. Amb el voluntarisme de la plantilla no és suficient.

Barcelona/Sevilla, 21 de febrer de 2020