Els de Catalunya Ràdio s’oposen per un marge ajustat a la retallada salarial del 5%

Els Referèndums celebrats els dies 19 i 20 a TV3 i Catalunya Ràdio han donat resultats diferents sobre si es pactava o no una retallada salarial del 5% a canvi de manteniment de la plantilla i de la producció interna durant dos anys, aquest i el que ve, en què no hi ha vigent un Contracte programa com és preceptiu per llei.

Davant un escenari de rebaixa de l’aportació de la Generalitat als pressupostos de la CCMA, tot i el suport retòric del Govern a la seva funció essencial per al “relat nacional” (Francesc Homs dixit), i també de caiguda sostinguda dels ingressos publicitaris, la direcció de la Corporació va aprovar una mena de pla de salvació que comportava estalvis en venda d’edificis, unificació de delegacions, constitució de les diferents empreses en societat única, etc. i, com a mesura de xoc, la retallada salarial, necessària en la seva opinió per a recapitalitzar la CCMA.

Per comptes de firmar un xec en blanc, els representants dels treballadors de totes les empreses, incloses les dues tecnològiques que d’aquí a poc seran absorbides per TV3 (Interactiva i Activa Multimèdia), van proposar una negociació per obrir el focus de la proposta i reequilibra-la si era possible, amb altres mesures que permetessin analitzar la situació més en conjunt. A TV3 les negociacions van durar un mes i van donar com a resultat un document, que es proposa en forma de tancament de Conveni del 2009 al 2012, basat en una proposta del Comitè però amb esmenes importants de la direcció. Aquestes fan referència especialment a la rebaixa del 5% igual per a totes les categories i empreses, que afecta a part dels treballadors en la seva base de cotització a la Seguretat Social, i a la impossibilitat de garantir pel 2013 el manteniment de la plantilla i la recuperació automàtica del poder adquisitiu. Aquests dos darrers punts es van salvar amb el compromís de la direcció de defensar els criteris esmentats durant la negociació del Contracte Programa que aviat s’ha de començar a discutir, i amb l’acord de seure a l’1 de desembre del 2012 per analitzar la possibilitat de recuperació dels salaris. A més, hi ha el compromís d’acabar les tasques d’una Comissió de contractació específica que ha de regularitzar amb contractació indefinida un important nombre de llocs de treball que ara són estructurals però estan coberts amb contractació temporal.

Aquest document va ser valorat de manera diferent per les diferents candidatures del Comitè d’empresa, que no es va pronunciar i va traslladar la decisió a la plantilla, a través del referèndum. El text, que no preacord, va ser considerat insuficient per CC.OO. i CGT com per equilibrar una retallada salarial del 5%, i el van trobar un avenç respecte de la situació que es pot produir arran del canvi de la Llei de la CCMA, previst per abans de l’estiu, la “Candidatura de Treballadors de TVC”, la de l’SPC i la d’UGT.

Els dies 19 i 20, i amb una participació d’un 84,48% de la plantilla de TV3, un 63,37% dels treballadors de TV3 van votar afirmativament i un 34,11% ho va fer en contra de la proposta de preacord. Concretament van ser 1007 vots pel sí i 542 pel No. Hi va haver 32 vots en blanc i 8 nuls.

A Catalunya Ràdio, en canvi, el Comitè d’empresa de la qual havia expressat a la direcció la seva disposició a assumir un sacrifici salarial, les negociacions no van avançar pel desacord en les condicions posades pels representants dels treballadors per poder acceptar-lo. Que eren precisament un compromís de manteniment de la plantilla fins el 2013 avalat per la Generalitat, la garantia de recuperació dels salaris aquell mateix any i que la retallada es fes de manera que no es toqués la base de cotització a la Seguretat Social dels salaris més baixos. Per això, i tot i l’ombra que l’alternativa a una rebaixa del sou pot ser una afectació de la plantilla, expressada clarament pel director de l’emissora en una carta als treballadors el dia abans del referèndum, els resultats van ser favorables al No. Concretament, el 55,82% dels 420 treballadors van votar en contra, el 41% a favor, i el 3,18% en blanc. En xifres absolutes, 211 vots van ser pel No, i 155 pel Sí. En aquest cas, la participació va ser del 90% de la plantilla. Val a dir que a Catalunya Ràdio els sous són més baixos que a TV3 i que el llarg procés d’acostament de salaris que ve de lluny va quedar interromput quan va acabar el darrer Conveni i van aparèixer els decrets de diversos governs sobre congelació o retall salarial i de contenció i disminució de la plantilla.

A les dues empreses tecnològiques que absorbirà TV3, Interactiva i Activa Multimèdia, amb salaris encara més baixos, els treballadors faran assemblees la setmana que ve i allà decidiran la seva posició davant propostes homologues fetes per la direcció de la CCMA.