Els treballadors de TV3 han ratificat el principi d’acord arribat entre el comitè d’empresa i la direcció. Han votat 1.207 persones (un 58,37% de la plantilla), dels quals 956 (el 79,19%) ho ha fet a favor i 119 (el 9,87%) en contra. Per contra, la plantilla de Catalunya Ràdio ha rebutjat el preacord. Amb una participació del 70% de la plantilla (288 treballadors), 142 han rebutjat la proposta (el 49,31%), 118 hi han votat a favor (el 40,97%), i 28 ho han fet en blanc (9,72%).

El principi d’acord aprovat per la plantilla de TV3 preveu la sortida de 205 treballadors en lloc dels 249 inicials. Els afectats seran majoritàriament els treballadors que tinguin 61 anys o més que seran acomiadats progressivament en un termini de quatre anys. Els afectats tindran una indemnització de 20 dies per any treballat amb un topall de 12 mensualitats, a més de quatre mesos i mig de permís retribuït, un complement del subsidi d’atur fins al 100% del sou els 6 primers mesos, i 2.000 euros nets de borsa de formació.

El preacord permet les baixes voluntàries amb indemnitzacions de 20 dies per any treballat i un màxim de 12 mesos, a banda d’un permís retribuït de quatre mesos lligat a l’antiguitat, sempre i quan es presentin abans del 10 d’agost. Cada voluntari que es presenti substituirà una baixa forçosa, mantenint la xifra màxima en 205 acomiadaments. La direcció de la CCMA es compromet a no presentar cap ERO en dos anys.

La votació dels treballadors ha anat precedida d’una carta presentada pels treballadors directament afectats per l’ERO, que es qualificaven com a “víctimes” de la batalla i on donaven el vistiplau al preacord “a contracor i com a mal menor”.

En el cas dels treballadors de Catalunya Ràdio, que han rebutjat el preacord que plantejava 19 acomiadaments forçosos, la CCMA té fins al 14 d’agost per presentar una proposta definitiva que, si es manté el que es preveia en l’ERO, suposaria l’acomiadament de 58 treballadors abans de final d’any.