El digital “el diario.es ‘es fa ressò de l’estudi Presència i tractament de l’esport femení a la premsa esportiva espanyola escrita, fet per la periodista Chantal Reyes, en el qual afirma que “la imatge que es transmet de les esportistes és estereotipada” i assegura que “quan l’esport femení aconsegueix sortir als mitjans de comunicació, ha de fer front a les exclusions i al llenguatge sexista que es fa servir en el tractament de la informació i de les fotografies”.

Reyes afirma que “els mitjans acostumen a cridar a les esportistes pel seu nom i als esportistes pel cognom. D’aquesta manera, i de manera constant, en la premsa esportiva es valora a la dona pel fet de ser dona i no per ser esportista. Dir ‘noies’ per referir-se a elles i ‘homes’ per referir-se a ells, emprar fotografies de dones en posis suggerents, prioritzar el triomf d’un home enfront al d’una dona quan l’èxit aconseguit ha estat el mateix, etc., reflecteix que les informacions no estan pensades des d’un punt de vista femení, ni tan sols neutral, sinó purament masculí”.

“Si no atreus a les dones als diaris esportius, elles no s’acostaran. Si fas, reps. La premsa escrita es regeix per cànons clàssics, on es treu valor a les dones quan es refereix a elles pel seu físic i no per la seva forma de jugar. L’esport sempre ha estat considerat com una cosa per a homes i és difícil canviar aquesta tendència, però la nostra obligació és fer-ho. Pocs homes parlen de l’esport femení, tret que coincideixi amb els Jocs Olímpics “, conclou Reyes.