El Parlament Europeu acaba de fer públic l’informe Anàlisi comparada de la llibertat de la premsa i del pluralisme en els Estats membres de la UE del qual es desprèn la preocupació per l’estat alarmant de la informació en el vell continent. Les observacions són particularment severes sobre l’estat dels mitjans de comunicació a França i a Turquia, però no milloren massa sobre la resta dels països analitzats en aquesta oportunitat: Bulgària, Grècia, Hongria, Itàlia, Polònia i Romania.

L’informe, presentat el passat 4 d’octubre, considera que la independència i el pluralisme dels mitjans de comunicació s’estan deteriorant a tots els Estats membres, a conseqüència de la combinació del poder de les corporacions econòmiques i el polític que s’uneixen per pressionar els mitjans de comunicació, cada vegada més afeblits per les dificultats culturals i financers.

L’estudi presentat, que ha estat encarregat per la Comissió de llibertats civils, justícia i Afers d’Interior (LIBE), estima que els mitjans de comunicació tenen cada vegada més difícil poder exercir el seu paper d’observadors independents ja que perilla el pluralisme dels mitjans de comunicació.

Per a l’anàlisi del concepte de pluralisme s’ha tingut en compte: participacions diverses, la independència de la pressió política i econòmica, l’observació de l’ètica periodística i de la qualitat professional, l’estabilitat financera, la diversitat cultural i política del contingut, la diversitat geogràfica i la independència de les autoritats reguladores. L’estudi estableix que cap dels Estats membres de l’estudi compleix amb tots aquests criteris.

L’estudi estableix que els Estats tenen obligacions passives i positives per preservar la llibertat d’expressió i pluralisme. També recorda la declaració del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que va assenyalar que és l’Estat el garant final del pluralisme amb obligacions subjectives i objectives per assegurar els drets fonamentals.

Per les obligacions subjectives, els Estats han de protegir els drets que poden ser amenaçats o violats per interferència estatal. Per les objectives estan obligats a projectar normes legals per protegir el pluralisme dels mitjans de comunicació, per assegurar que aquest dret sigui gaudit pels individus.

El TEDH considera que el pluralisme és fonamental per garantir la llibertat d’expressió i que aquesta només està garantida quan la diversitat d’opinions i continguts reflecteixen la diversitat social, i nous actors poden entrar al mercat.

En el cas d’Espanya es considera que el risc de la pressió política està en nivell mitjà, però que els riscos de la concentració empresarial és alt.