Els comitès d’empresa de diferents mitjans i grups de comunicació han signat un comunicat conjunt en el qual demanen al Govern espanyol que ajudi el sector de la premsa perquè pugui continuar informant la ciutadania «en condicions de qualitat», ja que la informació és una de les activitats que es considera «un servei essencial» en els decrets aprovats recentment amb motiu de la pandèmia del COVID-19. Afirmen que aquestes ajudes han de servir per evitar la presentació d’expedients de regulació temporal d’ocupació, i fins i tot per a retirar alguns dels ja plantejats que són «del tot desproporcionats».

El comunicat íntegre diu:

«Els comitès d’empresa dels mitjans comunicació que figuren al final d’aquest escrit (*) ens dirigim al Govern per exigir que el sector de la premsa, en tant que exerceix una labor considerada servei essencial pels decrets aprovats, rebi una aportació pública per poder continuar prestant aquest servei en condicions de qualitat davant la situació econòmica a la qual s’estan veient abocades les empreses i que moltes d’elles pretenen aprofitar per imposar ERTO absolutament desproporcionats.

La hibernació de l’economia ha provocat una caiguda de les campanyes publicitàries, el principal manteniment de la premsa en paper i la digital i de la d. La venda en quioscos i les subscripcions de les edicions de paper també s’han reduït. La resposta de la majoria d’editors ha estat plantejar ERTO d’una dimensió que impedirà la continuïtat en la prestació d’aquest servei essencial en les condicions que diferencien els grans mitjans d’uns altres on la desinformació i els rumors troben terreny adobat.

Les plantilles estan fent un gran esforç en condicions adverses per satisfer la gran demanda d’informació veraç i contrastada sobre els esdeveniments relacionats amb la pandèmia, complint, a més, les disposicions dels decrets llei derivats de l’estat d’alarma que els obliguen a difondre les decisions de l’Executiu.

Reduir les plantilles de les redaccions en aquests moments de crisi només significa una reducció del dret dels ciutadans a estar degudament informats de tot el que esdevé, tant per fer front a la vida quotidiana com per a la deguda fiscalització de l’actuació dels poders públics.

Sabem que Govern té altres temes potser més urgents sobre la taula, però un retard en la presa de decisions pot tenir conseqüències funestes. No entrem en la fórmula que poden adoptar les ajudes. Exemples n’hi ha a Itàlia o Dinamarca, i aquí mateix, amb les ajudes que l’Executiu ha aprovat per a les televisions privades.

Però és obligat apuntar la necessitat que aquest suport serveixi per evitar la presentació d’ERTO o comportar-ne el seu aixecament. La prohibició dels ERTO i acomiadaments té com a precedent les decisions adoptades respecte les clíniques privades».

* Signen:
– comitè d’empresa Ediciones El País
– comitè d’empresa La Vanguardia
– comitès d’empresa de Grupo Prensa Ibérica (Grup Moll) El Periódico i Sport
– comitès d’empresa dels mitjans del Grupo Vocento: El Comercio, La Voz de Avilés, El Diario Montañés, El Diario Vasco, La Rioja, Las Provincias, Sur de Málaga, El Ideal de Granada, Almería y Jaén
– comitès d’empresa de mitjans de Unidad Editorial: El Mundo, Expansión i Estadio Deportivo
– comitè d’empresa del Heraldo de Aragón
– comitè d’empresa del Diari de Terrassa
– Delegats de personal de Público
– Treballadors de Última Hora

3 d’abril de 2020