Novament cal recordar que la imposició dels blocs electorals cronometrats als mitjans públics, sigui diàriament o en el còmput global, i emesos en ordre de major a menor, segons els darrers resultats electorals, són una imposició arbitrària que no es deriva de la Llei Electoral ni de cap altra.

La prova és que no van existir en els primers anys de la democràcia, i que la Llei Electoral (LOREG) es refereix només al còmput cronometrat dels espais gratuïts de propaganda electoral. En cap cas està legislat que l’exigència de pluralisme i neutralitat en la informació de la campanya electoral s’hagi de traduir en còmput i ordre en funció de la representació anterior.

L’origen que un dia la JEC dictaminés temps cronometrats en els informatius per analogia amb els espais de propaganda rau en la voluntat dels partits de disposar d’un mecanisme garantista per defensar-se, els de l’oposició, de la manipulació progovernamental de la majoria parlamentària.

Però els temps han canviat en mitjans com els de la CCMA, la CRTVE o BTV, que ja poden deslliurar-se de la tutel·la del cronòmetre per complir les exigències de pluralisme i neutralitat.

Per això donem suport a totes les mesures de protesta i mobilització que, en funció dels diversos plans de cobertura als diferents mitjans públics realitzen els professionals. Com les vagues parcials a Catalunya Ràdio, els videos explicatius de la polèmica acordats avui a TV3, la vaga de signatures en els dos mitjans, els crolls en pantalla amb el rebuig als blocs a BTV, i les falques explicatives de la queixa professional a TVE.

Totes aquestes iniciatives han d’ajudar a acabar amb les afirmacions gastades i interessades sobre un “imperatiu legal” que no existeix i a avançar cap a la desaparició de la cotilla al dret a la informació que constitueix aquest veritable estat d’excepció de la lliure informació en les campanyes electorals.

Barcelona, 26 de maig de 2009