Com en cada campanya electoral, especialment les autonòmiques, l’SPC ha iniciat una roda d’entrevistes amb representants dels grups parlamentaris catalans.

Els temes a tractar han estat la possibilitat de legislar a Catalunya el dret a la informació i els drets i deures dels periodistes professionals, a partir de l’article 52 de l’Estatut, que encomana als poders públics vetllar per garantir el dret de la ciutadania a una informació veraç.

També la seva posició davant el finançament mixt dels mitjans de comunicació públics, qüestionat per alguns globus sonda sobre la necessitat de limitar o extingir la publicitat a la ràdio pública, i potser més endavant a la televisió. I com era inevitable, sobre la imposició als mitjans públics dels blocs electorals cronometrats i ordenats en funció dels darrers resultats electorals.

En alguns casos hi ha hagut coincidències amb grups parlamentaris al voltant del projecte d’Estatut de Garanties del Dret a la Informació, i també sobre el manteniment del sistema mixt de finançament de la radiotelevisió pública. Més divisió hi ha hagut en relació als blocs electorals, necessaris per alguns partits i una ingerència política clara per a uns altres.

En tot cas, en alguns temes els grups ens van demanar temps per fixar posició, i per això establirem un nou contacte abans que no comenci la campanya electoral, i per poder explicar amb arguments la posició de cadascú en relació als temes plantejats.