Els dies 9 i 10 d’abril passats es va celebrar el I Congrés del Sindicat de Professionals de la Informació de La Rioja (SPIR), adherit a la FeSP. La primera jornada es va dedicada a una profunda anàlisi del projecte d’Estatut del Periodista Professional admès a tràmit pel Congrés dels Diputats i de la tasca de divulgació dels seus continguts. La segona jornada va ser de debat intern sobre les actuacions en els primers tres anys del sindicat i el programa de futur. També es va dur a terme la renovació estatutària de la Junta Directiva. El company Jairo Morga Manzanares va ser reelegit com a coordinador general de l’SPIR, al qual acompanyaran en la direcció del sindicat Diana Arconada, Roberto Jiménez, José M. Lander, Ana Ezquerro, Isabel del Pueyo, Benjamín Blanco i Rosa Ezquerro. Per a la comissió de garanties van ser escollits Juan Ignacio Cossent, Rebeca Palacios i Pío Manuel García.