El Consell Deontològic (CD) del Sindicat dels Periodistes (SJ) de Portugal pretén desenvolupar la creació d’un «espai ample i plural d’opinions sobre la teoria, les pràctiques i l’exercici ètic i deontològic del periodisme», segons afirma aquesta organització a la seva pàgina web. La denominació proposada per a l’espai és la d’«Observatori de Deontologia del Periodisme», la qual cosa, segons el president del CD, Orlando César, es justifica per «l’objectiu de fer una reflexió sobre ètica i deontologia, l’observació del periodisme en els mitjans (premsa, ràdio, televisió i digital) i la crítica de les pràctiques professionals».

Aquest projecte té un objectiu triple, segons explica Orlando César a la pàgina web del Sindicat , el primer dels quals és la deontologia professional, en la seva construcció històrica i en les diverses escoles de pensament que li van donar origen. La segona part d’aquesta reflexió es refereix a l’ètica professional a la classe periodística, amb respecte pels particularismes dels diversos mitjans (premsa, ràdio, televisió i digital), però tenint com a precepte de base que el procés de producció d’informació es basa en el relat dels fets, amb rigor i exactitud, derivat de l’obligació deontològica d’interpretar-los amb honestedat. Per això, el tercer objectiu fa especial atenció en les pràctiques professionals, tal com s’exerceixen en la difusió de les notícies i en el respecte per les fonts que en són a l’origen. El Consell Deontològic, a més, fixa com a hipòtesi de treball de l’Observatori l’elaboració d’un glossari d’ètica i deontologia del periodisme, i de sengles informes sobre les preguntes i els errors més freqüents, així com un sobre les referències de competència ètica i deontològica del periodisme.