Davant la proliferació de nous mitjans de comunicació i d’iniciatives informatives diverses, sobretot a través d’Internet, el sindicat britànic de periodistes ha recordat a les empreses, als periodistes i a les persones que les impulsen les seves obligacions envers la ciutadania. La National Union of Journalists (NUJ), ha publicat un codi de conducta per a periodistes ciutadans amb l’objectiu de garantir els criteris de qualitat i protegir els drets dels col·laboradors i periodistes aficionats. El codi regula la relació dels mitjans amb els periodistes ciutadans i estableix:

1. Que no s’ha de publicar informació imprecisa, tendenciosa o distorsionada. I que en cas de fer-ho ha de ser corregida immediatament. Els fets han de ser distingits clarament de les conjectures.

2. Els mitjans han de contrastar la informació i dedicar suficients recursos a verificar la informació abans de publicar-la.

3. Els mitjans preferiran la informació dels periodistes professionals a la dels ciutadans quan es disposi de totes dues.

4. Els periodistes ciutadans rebran el pagament apropiat.

5. Es respectaran els drets d’autoria dels reporters ciutadans i el seu material no serà lliurat a tercers sense el seu consentiment o citació judicial.

6. Els mitjans defensaran la integritat de les obres i no les alteraran.

7. Els mitjans no donaran garanties irreals sobre les conseqüències de la publicació de les informacions.

8. No se sol·licitarà informació que pugui posar en risc els col·laboradors no professionals.

9. No s’oferirà material a altres mitjans que no hagi estat verificat i contrastat.

10. Els mitjans faran publicitat d’aquest codi per al seu coneixement general.

Traducció: Traduït traduit.com