Proposa que s’adoptin mesures per evitar els acomiadaments, ajudar les empreses i millorar la situació dels professionals. La FeSP reclama als grups parlamentaris que aparquin els seus interessos partidistes i treballin junts per adoptar mesures per pal•liar la difícil situació del sector.

El PSOE ha proposat al Congrés dels Diputats que, davant els greus problemes econòmics que travessen “els mitjans de comunicació en general, i la premsa escrita en particular”, insti el Govern central a que “actuï immediatament” i posi en marxa les mesures necessàries per evitar els acomiadaments en aquest sector, ajudar les empreses i millorar la situació laboral dels professionals del periodisme. El Ple de la Cambra estudiarà aquesta proposició no de llei el dimarts 28 de maig.

Aquesta actuació, segons la proposta socialista, hauria de començar per elaborar un informe sobre la situació actual que travessen les empreses per la caiguda de la publicitat i les vendes, i també la dels professionals del periodisme “davant l’alarmant reducció de plantilles i la progressiva devaluació de les seves condicions de treball”.

Entre altres mesures, proposen ajornar el pagament de les quotes a la Seguretat Social, crèdits ICO per a empreses i autònoms, subvencions i préstecs reemborsables. Per als professionals, el PSOE planteja elaborar un pla per dinamitzar el mercat laboral que inclogui cursos públics de formació per a periodistes a l’atur.

Els diputats socialistes Ramón Jáuregui i Juan Luis Gordo, que signen la proposició, també demanen que es promoguin acords entre les empreses i els representants dels treballadors per evitar els acomiadaments. Totes aquestes mesures, segons indiquen, s’han de dur a terme amb la col•laboració de la patronal, les associacions professionals i els sindicats representatius, entre els quals la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP).

El PSOE ha presentat aquesta iniciativa, segons explica en l’escrit, perquè els mitjans de comunicació “constitueixen un paper fonamental de la nostra democràcia” i sense ells es redueix i limita considerablement “el necessari equilibri de poders” i el dret constitucional de la ciutadania a rebre informació veraç i plural.

La Junta Executiva Federal de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) fa una crida a tots els grups parlamentaris perquè, en aquest tema que afecta un dret fonamental de la ciutadania, aparquin les seves baralles i interessos partidistes i treballin junts per millorar la situació d’un sector en què hi ha hagut més de 10.000 acomiadaments i el tancament de desenes de mitjans de comunicació des que va començar la crisi fa cinc anys.

Aquest debat hauria d’anar seguit de la tramitació d’un projecte de Llei Orgànica de Garanties del Dret a la Informació de la Ciutadania, com demana el Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP) des de fa anys. És impresentable que Espanya sigui l’únic país de la Unió Europea en què no està regulada per llei la professió periodística, on no tenen cap protecció ni garantia laboral dels periodistes a la peça i es permeten tot tipus d’abusos i il•legalitats per manca d’una llei, això repercuteix molt negativament en el dret de la ciutadania a rebre la informació.

24 maig 2013