Es convoca el VII Congrés del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació, per al pròxim 20 d’abril de 2013, a partir de les 9.30 del matí, amb l’ordre del dia que s’indica tot seguit. El Congrés es realitzarà al centre cívic del Pati Llimona, a Barcelona, carrer de Regomir, 3.

Ordre del dia
09.30.- Acreditació assistents.
10.00.- Sessió inaugural. Elecció dels integrants de la Mesa i aprovació del reglament del congrés.
10.15.- Presentació informe de gestió de la junta sortint, debat i aprovació si s’escau.
11.00.- Presentació de propostes de reforma d’Estatuts i organitzatives. Debat i aprovació si s’escau
12.00.- Presentació de propostes programàtiques per al pròxim mandat. Debat i aprovació si s’escau
13.30.- Proclamació de la Junta Executiva i de la resta de membres que componen la direcció del sindicat.
13.45.- Sessió de clausura
14.00.- Cloenda del Congrés.

Hem obert en aquesta pàgina web un espai dedicat al setè congrés, amb un botó que hi enllaça directament des de la portada d’inici. En aquest espai hi anirem posant tota la informació que generi el congrés així com els documents que s’aportaran per a la discussió. Tothom que vulgui fer propostes les pot fer arribar a l’adreça de correu electrònic spc@sindicatperiodistes.cat.

Per a la presentació de candidatures, en aquest enllaç podeu trobar el reglament del Congrés on als articles del 15 al 20 s’estableix com s’ha de desenvolupar aquest procés, que queda comandat per la Mesa del Congrés un cop aquest és formalment constituït. Qualsevol afiliat que estigui interessat en formar part d’alguns dels òrgans de direcció es pot posar en contacte amb el sindicat, tot i que el tràmit formal s’haurà de fer un cop iniciat el Congrés.