El Sindicat de Periodistes de Catalunya impulsa un pla de formació per als treballadors de les empreses de comunicació, tant els que estan en plantilla com els que són autònoms. El pla consta de 17 cursos i es desenvolupa en col·laboració amb l’empresa Fons Formació. Estan finançats per la Fundació Tripartita per a la Formació en l’Ocupació i pel Fons Social Europeu. En aquells mitjans en els quals hi hagi grups de deu o més persones, el curs es podrà impartir a les pròpies instal·lacions de l’empresa. Les persones interessades en participar-hi han de demanar el formulari preceptiu a la secretaria de l’SPC, sigui per telèfon (93.412.77.63) o per correu electrònic (spc@sindicat.org).

Els cursos són els següents:
1.- Anglès mòdul I i II (40 hores cadascú)
2.- Anglès mòdul III (60 hores)
3.- Auditories de Qualitat (20 hores)
4.- Disseny gràfic amb tecnologia multimèdia (30 hores).
5.- Edició i muntatge d’imatges a la web. (20 hores)
6.- Infografia de premsa (20 hores)
7.- Tècniques d’edició periodística (20 hores)
8.- Tècniques de redacció, guió i periodisme (20 hores)
9.- Operació d’equips de ràdio i televisió (20 hores)
10.- Preparació de textos (20 hores)
11.- Tècniques de locució (20 hores)
12.- Producció i realització d’audiovisuals i ràdio (20 hores)
13.- Tècniques de reportatge en polítiques salarials (16 hores)
14.- Prevenció i protecció contra incendis (16 hores)
15.- La gestió mediambiental ISO 14001 (20 hores)
16.- Lideratge i motivació (16 hores)
17.- Xarxes wi-fi i homeplug (16 hores)

La participació en aquests cursos és totalment gratuïta ja que l’objectiu d’aquests programes és contribuir a la qualificació i el perfeccionament dels treballadors en el seu lloc de treball, mitjançant la formació contínua. Els cursos s’imparteixen normalment fora de la jornada laboral, tot i que és possible pactar amb l’empresa la inclusió de la formació en horari de feina. L’assistència és totalment imprescindible ja que està supervisada per la Generalitat de Catalunya. Fons Formació, l’empresa amb la qual col·labora l’SPC per al desenvolupament del pla de formació, disposa de centres a Barcelona i Tarragona per realitzar-hi els cursos que no es facin a les mateixes empreses. L’SPC fa una crida al conjunt dels treballadors del sector perquè siguin conscients de la necessitat d’ampliar els seus coneixements ja que el creixent procés d’implantació de noves tecnologies obliga a adaptar-se als nous perfils professionals que es van generant. A la pàgina web del Sindicat (www.sindicat.org) hi ha àmplia informació sobre aquest pla de formació i els continguts de cada curs.