El Comitè Intercentres, que integra els comitès de les empreses responsables de l’edició, impressió, distribució, administració i publicitat d’El Periódico de Catalunya, va signar el dilluns 15 de gener el seu nou conveni col·lectiu per als anys 2006 i 2007. Gairebé un any sencer de dures negociacions -de març a desembre del 2006- ha finalitzat amb un pacte la renovació del qual es tornarà a plantejar a la fi del 2007. Es tracta, per tant, d’un conveni de transició. En aquest sentit, el més positiu, en opinió de l’SPC i dels seus delegats en la negociació, no han estat les millores econòmiques o socials aconseguides (es destaca la consecució d’un augment salarial de l’IPC de Catalunya per als dos anys, o un annex elaborat per l’SPC que recull una regulació de les pràctiques en la redacció), sinó el fet que l’assemblea de treballadors ha resistit el dur embat de l’empresa que pretenia donar la volta al mitjó i deixar irrecognoscible el conveni anterior.

De la mateixa forma, vam destacar la unitat, per sobre de l’adscripció a diferents àrees, empreses o sindicats, que ha existit entre els membres del comitè intercentres. Aquesta unitat ha permès portar a terme amb èxit les mobilitzacions aprovades per unanimitat absoluta en les assemblees, entre les quals cal destacar el boicot actiu al dinar de Nadal organitzat per l’empresa i que va donar la mesura del suport amb el qual comptava el comitè. La plataforma de l’empresa incloïa, entre altres coses, aspectes com la divisió del conveni per empreses, el pacte de condicions diferents per a cada societat, la modificació de jornades laborals (i convertir en jornada de treball el diumenge), la introducció dels grups professionals i la congelació de conceptes salarials com l’antiguitat o determinats plusos, que, a més, s’eliminaven per a aquells treballadors que hi entressin nous. I la guinda: oferia un augment salarial en funció de l’IPC espanyol, que, com tothom sap, cada any és inferior al de Catalunya. Justament, El Periódico de Catalunya recollia en la seva edició del 16 de març un fet que la part empresarial s’obstinava a ignorar: Catalunya suporta els preus més elevats d’Espanya, mentre que els seus ingressos tot just superen en un 2,4% la mitjana dels ingressos de totes les comunitats espanyoles.

Per últim l’SPC destaca que el nou conveni del diari d’El Periódico de Catalunya i de les empreses del Grup Zeta incorpora per primer cop en un mitjà de comunicació de Catalunya les propostes fetes des de fa anys des dels sindicats i organismes professionals per regular de forma efectiva l’estada i la feina dels estudiants en pràctiques, que sovint deriva en la seva utilització com a mà d’obra gratuïta o barata, o bé en l’arraconament sense cap feina pràctica ni tutoria efectiva. Des del Sindicat saludem aquest important avenç aconseguit pels treballadors d’El Periódico, que ha d’encoratjar les negociacions en curs a altres mitjans de comunicació catalans.