El rotatiu vol acomiadar a 24 de les 31 persones que hi treballen, amb la indemnització mínima que fixa la llei, la qual cosa suposa la desaparició d’aquestes edicions perquè quedaria només una o un periodista en cada delegació