Els treballadors del Grup Unitat Editorial –El Mundo, Marca, Expansión, Telva, Veo7…– van aprovar de manera majoritària el 7 de maig passat el pla d’estalvi pactat amb l’empresa que inclou un màxim de 180 baixes, incloses les voluntàries. A les votacions han participat 1.268 treballadors d’una plantilla de 2.100. D’ells, 986 (77,76%) van votar a favor del pla pactat i 254 (20,03%) en contra.

L’acord ha estat negociat per una comissió d’onze persones, representants de diferents comitès i delegats sindicals pertanyents a candidatures del Sindicat de Periodistes de Madrid (SPM-FeSP), CCOO i una d’UGT. Un dels seus membres ha sigut el secretari general de l’SPM, Agustín Yanel. El pla, que serà presentat com un Expedient de Regulació d’Ocupació perquè és l’única manera legal de rescindir aquest nombre de contractes, estarà en vigor fins al 31 de desembre de 2011.

El document firmat inclou, entre d’altres, les mesures següents:
• Baixes voluntàries, amb una indemnització de 42 dies per cada any treballat, sense límit de mensualitats, més 10.000 euros. Si l’obligació de cotitzar per una part de la indemnització rebuda fa que el total no arribi a aquests 42 dies per any, la companyia la completarà fins a aquesta xifra.
• Els majors de 60 anys percebran aquesta mateixa indemnització o el 90% del salari net que cobrarien de seguir treballant fins als 65 anys, si aquesta quantitat és menor que l’anterior.
• Congelació de l’IPC; a canvi, un dia més de vacances aquest any i dos cada any següent.
• Cobrar una guàrdia de cap de setmana al mes, en comptes de dues com fins a ara, i les que es treballin a més d’aquesta primera.
• Implantar la jornada continuada en tots els departaments on sigui possible, amb el consegüent estalvi en tiquets de dinar.
• Reduir un euro de cada tiquet de dinar.
• Possibilitat de reduir la jornada un 10%, amb la disminució de salari corresponent, i acumular aquest temps en dies de vacances.
• Substituir les dietes dels viatges per despeses justificades.
• Reducció del 10% en els salaris superiors a 100.000 euros bruts anuals i del 2,5% per als de 80.000 euros a 99.999 euros.
• S’elimina la part variable del salari dels executius i alts directius del Grupo Unidad Editorial, el que representa reduccions d’entre el 25% i el 40% del sou.

L’acord també contempla crear una borsa de treball perquè, en el seu moment, qui es marxin ara del grup tinguin preferència. Quan conclogui aquest pla d’estalvi, els treballadors tornaran a situar-se en la mateixa situació salarial en la qual es troben ara, pujant-los l’IPC real que hagin perdut durant aquest període. A més, percebran gratificacions extraordinàries en 2012, 2013 i 2014.