El Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP) ha celebrat la primera reunió de l’any a Madrid durant la qual ha tractat la situació dels professionals dels mitjans de comunicació des d’un doble vessant: la necessitat urgent de tenir una llei que reguli la feina dels professionals i que garanteixi el dret a la informació i, en la mateixa línea, l’adopció de mesures que acabin amb la cadena d’acomiadaments i el greu deteriorament de les condicions laborals dels periodistes.

Més de 3.200 professionals han perdut la feina davant la passivitat del Govern central que, com altres, no pot donar l’esquena a un col·lectiu especialment vulnerable.

Respecte del primer punt, el FOP, treballa des de fa temps en un document consensuat entre totes les organitzacions: Agrupacions de periodistes de la UGT i CCOO, Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), el Colexio de Xornalistas de Galicia, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i UPIF-Sindicat de la Imatge.

A la reunió es va ultimar la revisió del Projecte de Llei Orgànica de Garanties del Dret a la Informació. En el document es contempla la definició bàsica del treball periodístic i els drets i deures que comporta tant per als professionals de la informació com per als mitjans de comunicació, amb la finalitat de garantir el dret de la ciutadania a rebre una informació de qualitat. El FOP enviarà pròximament la proposta al Govern central i als grups parlamentaris.

Inspeccions de treball

El Fòrum, davant les greus conseqüències que la crisi té sobre les condicions laborals dels periodistes, ha decidit demanar al ministre de Treball i Immigració, Celestino Corbacho, que insti l’actuació de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social. “Cada dia surten noves veus que alerten de la pèrdua de la qualitat de les notícies i reportatges que arriben als ciutadans… a aquest deteriorament no és aliena la precarietat laboral en què milers de treballadors desenvolupen la seva feina en els mitjans”, afirma el Fòrum en la carta adreçada al ministre de Treball.

Finalment, les organitzacions del FOP han acordat rebutjar sense pal·liatius la condemna a dos periodistes de la Cadena SER, recollida en una sentencia del Jutjat del Penal número 16 de Madrid. “Es tracta intrínsecament d’un absurd condemnar per revelació de secret a aquells que no han fet sinó recollir una informació veraç, àmpliament contrastada, referida a adscripcions irregulars a un partit polític legalitzat”.

Responsabilitat social i professional

Donat que les informacions polítiques legals no tenen, ni poden tenir, consideració de societat secreta, no hauria de considerar-se secret la mateixa afiliació i, per tant, tampoc la difusió de l’afiliació. Tot al contrari, tenint en compte la irregularitat denunciada, seria una greu irresponsabilitat social i professional no difondre la informació donat l’evident interès social, com reconeix la sentència.

Pel que fa a l’argument del jutge entorn la distinció entre “mitjans de comunicació social” i “mitjà de comunicació universal” el FOP no pot estar més d’acord amb la doctrina exposada per Marc Carrillo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra. Carrillo estableix, amb una clara evidència, que Internet no és un mitjà, sinó un suport.

En aquest sentit, i per evitar el perill de confusions similars en el futur, el Govern central podria aprofitar la Llei d’Economia Sostenible, on es regulen altres aspectes d’Internet i encara està en fase de tramitació, per aclarir aquest aspecte del suport tecnològic Internet.