El Ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprovat per unanimitat incloure un nou article al Reglament d’aspectes accessoris de les actuacions judicials que assenyala que es permetrà l’accés dels mitjans de comunicació als actes processals celebrats en audiència pública. A l’esmentat Reglament s’inclourà la regla general d’entrada de tots els mitjans de comunicació a les sales de justícia, la qual cosa permet que el Consell s’afegeixi a la doctrina del Tribunal Constitucional (TC).

No es tracta només de la seva inclusió en el Protocol de comunicació, sinó que és en un Reglament de compliment obligat. El nou article assenyala textualment que “amb caràcter general es permetrà l’accés dels mitjans de comunicació acreditats als actes processals celebrats en audiència pública, excepte en els supòsits en els quals puguin veure’s valors afectats i drets constitucionals en els quals el jutge o president del Tribunal podrà denegar l’esmentat accés mitjançant resolució motivada.”

L’abril de 2004, el TC en sengles sentències va anul·lar un acord de la Sala de Govern del Suprem que prohibia amb caràcter general l’accés de periodistes amb càmeres de fotos, de vídeo o televisió a la seva seu i a les vistes que s’hi celebren. A més, el passat mes de juny el TC en una altra sentència va anul·lar la prohibició amb caràcter general de l’accés de periodistes amb càmeres de fotos, de vídeo o televisió als judicis que se celebren a l’Audiència Nacional, acordada per la Sala de Govern d’aquesta i pel CGPJ.

Traducció: Traduït traduit.com