Una denúncia d’Antonio José Chaves González, per presumptes injúries i calúmnies, arran d’una informació apareguda al Diario de Almería, ha provocat un nou cas de petició d’una fiança desproporcionada contra un periodista. Aquesta situació s’iniciava amb la publicació en primera pàgina d’una notícia amb el titular «El germà de Chaves acumula deutes amb la Seguretat Social després de rebre obres a Almeria». El propi denunciant va remetre al diari un escrit de rectificació, que va ser publicat íntegrament. La resolució judicial assenyala les fiances per respondre de possibles responsabilitats civils, en quantia de 204.000 euros per al periodista i 120.000 euros per a la societat editora, i establia un termini de 24 hores per a la seva constitució.

L’acusador particular demana dos anys de presó per calúmnies, o subsidiàriament, una multa de 14 mesos a 150 euros diaris, a més d’una indemnització de 90.000 euros, que seria de caràcter solidari amb l’empresa. No s’ha presentat acusació per part del Ministeri Fiscal. L’Associació de la Premsa d’Almeria, alarmada pel cas, ha fet públic que «les fiances prèvies al judici per respondre de possibles responsabilitats civils, imposades al periodista i a l’empresa, són absolutament desorbitades, gairebé quadruplica l’import de la petició de l’acusador. Aquest tipus de decisions judicials perjudiquen greument el mitjà i el professional, perquè a part de dur-los a la ruïna, pot desembocar en el tancament de la publicació, en cas de no poder respondre al requeriment, i a la consegüent pèrdua de llocs de treball.»

El setmanari càntabre La Realidad va patir una situació similar quan l’execució d’una sentència d’un tribunal de Santander va provocar el tancament de la publicació per no poder fer front a la multa imposada, posteriorment rebaixada en un 90% per l’Audiència Provincial en revisar el recurs dels responsables de la revista. Un cop la sentència ja va ser ferma, l’editor de la publicació, el periodista Patxi Ibarrondo, es va trobar que el mal ja estava fet perquè La Realidad ja havia desaparegut, i havia deixat tots els seus treballadors al carrer.