Els comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio hem reclamat als grups parlamentaris que no deixin passar l’oportunitat de renovar el Consell de la CCMA per àmplies majories i amb criteris de professionalitat i independència, tal com van aprovar per unanimitat fa un any, encara que no s’hagi fet la reforma de les lleis audiovisuals. També hem insistit en la necessitat que la CCMA aprovi un Contracte Programa amb pressupost plurianual i suficient per afrontar els reptes de futur llargament ajornats.

S’ha exposat als diputats de la Comissió de Control les necessitats de la CCMA com a indústria audiovisual, més enllà del paper com a mitjans de comunicació, i s’ha recordat que la Corporació és una potent màquina de producció que dinamitza el sector audiovisual i cultural de Catalunya. És indispensable que la televisió i la ràdio públiques no estiguin enmig de les batalles polítiques i que es designin els seus òrgans de direcció, Consell de Govern i directors de les empreses a partir d’amplis consensos i de criteris professionals.

Tots els grups parlamentaris han coincidit en la necessitat de tenir un Contracte Programa de futur, però en relació a la renovació del Consell de la CCMA temem que es desaprofiti una altra oportunitat per desgovernamentalitzar els Mitjans Públics. Hem recordat que el Mandat Marc audiovisual elaborat pel Parlament està caducat, igual que el Consell de la Corporació, que la reforma de la llei s’ha estroncat dues vegades i que no tenim el pla plurianual de finançament que garantiria el Contracte Programa.

En les intervencions dels comitès també s’ha fet esment a la renovació de plantilla, amb la proposta d’un pla de jubilació parcial voluntària i contractes de relleu que fa temps que es van proposar a la direcció, sense resposta fins ara. I s’ha explicat als diputats que els treballadors de l’empresa pública ACN, (l’Agència Catalana de Notícies), estan empantanats en una negociació de conveni des de fa anys, mentre els apliquen el conveni d’Oficines i despatxos.

D’altra banda, en la sessió de control prèvia, la direcció ha anunciat que les retallades derivades de la nova llei de l’IVA es revertiran i que es reobrirà la corresponsalia de Buenos Aires amb la reincorporació de Joan Biosca.