Desigualtat home-dona als Mitjans: Què hi podem fer?
Jornada per debatre el paper de la negociació col•lectiva en la igualtat d’oportunitats laborals i professionals; plans d’igualtat i la seva incidència en l’accés als llocs de decisió, la conciliació laboral i familiar i en casos d’assetjament;…un espai per les bones pràctiques.