En un nou aprofundiment de la voluntat partidista de controlar la informació als mitjans públics de comunicació, la majoria de membres del Consell d’Administració de RTVE ha aprovat, amb el vot favorable o l’abstenció, poder accedir directament al sistema informàtic de treball a través del qual s’ elaboren els informatius de Televisió Espanyola. I per tant, als continguts, a la durada i a l’ordre de les notícies.

En la seva deriva anticonstitucional que ja els ha portat a estendre a les televisions privades la imposició dels blocs electorals cronometrats en funció de la representació parlamentària, una majoria de partits pretenen reforçar el control de la informació amb la coartada que el Consell d’Administració és el màxim òrgan de control dels mitjans de RTVE.

Es tracta d’una confusió interessada entre la responsabilitat última sobre els continguts i les formes concretes d’elaboració de les informacions, responsabilitat dels professionals garantida pel dret constitucional a la llibertat d’informació. Per més que s’apressin a negar-ho, aquest acord obre la porta a la censura prèvia (no es demana l’accés als continguts si no es té la voluntat d’intervenir-hi) i a la intromissió més descarada dels interessos particulars de les organitzacions que han nomenat els consellers en la feina dels informadors.

Por tot això, el Sindicat de Periodistes de Catalunya /Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) dóna suport a la protesta del Consell d’Informatius de TVE i a l’exigència al Consell d’Administració de RTVE perquè revoqui immediatament la seva decisió. La llibertat professional dels informadors i el dret constitucional a la informació estan en joc.

Junta Executiva de l’SPC
Barcelona, 22 de setembre de 2011