El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) critica les intencions del Ministeri d’Indústria d’eliminar el segon múltiplex de les comunitats autònomes i, per tant, canals de televisió de Televisió de Catalunya.

Tots els arguments tècnics que es puguin presentar no oculten la poca consideració del Govern del PP per la funció de servei públic dels mitjans de la CCMA, ni la dada que l’oferta de televisió en català és d’un 20%, davant el 80% d’oferta en castellà. Limitar la comunicació en català, i específicament la possibilitat de reciprocitat amb IB3 i Canal 9, és una posició política i ideològica, i no un problema tècnic.

Per això donarem suport a totes les iniciatives que s’oposin a aquesta mesura, sense per això oblidar que va ser el Govern català, en boca del mateix conseller Homs, qui va dictar, fa dos anys i mig, el tancament de canals de TVC, amb l’argument d’insuficiències pressupostàries. Això va portar a l’eliminació del canal 3XL, per a joves i adolescents, i a fusionar en raó d’un 50% el Canal 33 i el Súper 3.

Per últim, hem de lamentar la naturalitat amb la que el Govern de la Generalitat tracta els afers de la CCMA com si fos un departament més del seu govern, quan la Corporació hauria de gaudir de la independència que en teoria li hauria de donar la Llei que ara, i afortunadament, torna a estar en debat al Parlament.