La Federació Internacional de Periodistes (FIP) –de la qual és membre la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)– ha editat una guia de seguretat per a la feina dels i les periodistes durant la pandèmia del COVID-19. Està dirigida a afiliats i afiliades dels seus sindicats en més de 140 països i aconsella que sigui compartida amb tots els treballadors del sector.

El seu objectiu és assessorar els treballadors i treballadores de premsa que hagin de complir les seves funcions durant la pandèmia, als qui es demana que segueixin i comparteixin les recomanacions. La FIP també recorda que els i les periodistes «tenen dret a treballar si compleixen amb les mesures de protecció sanitàries estipulades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja que la llibertat de premsa és fonamental per a mantenir informada la població en aquests moments de crisis».

La guia està estructurada en quatre parts: Un entorn de treball segur, l’organització dels viatges, com cobrir de manera segura les zones afectades pel virus i com mobilitzar els suports als i les periodistes a la peça. També es recomana als i les profesionals de la informació «mantenir-se actualitzats en les recomanacions de l’OMS i dels seus consells per al públic sobre la malaltia per coronavirus (COVID-19)», que es poden consultar en aquest enllaç.