El Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC) ha desestimat el recurs plantejat per l’empresa ACN Press contra la sentència anterior a favor del periodista Ramón Pérez Almodóvar. Aquesta decisió suposa la reafirmació jurídica que aquesta empresa va vulnerar el dret fonamental a la llibertat d’expressió, de qui llavors era el seu redactor en cap, a partir de l’emissió d’un expedient informatiu en el qual es reproduïa una operació politicoempresarial que detallava una campanya contra el llavors president del Govern de Canàries, Román Rodríguez afavorida per alts dirigents d’ATI. A partir d’aquests fets, ACN Press va retirar la confiança a Pérez Almodóvar i el va relegar de les seves funcions a la delegació de Santa Cruz de Tenerife, fet que va obligar aquest professional a interposar la demanda que ha provocat dues sentències favorables al Jutjat social núm. 4 de la capital tenerifenca i ara a la sala corresponent del TSJC.

En aquesta demanda de tutela de drets fonamentals, Pérez Almodóvar, com a afiliat de l’organització, va rebre el suport de la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) i, per extensió, de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP). Cal insistir que estem davant d’una de les escasses sentències judicials de les quals es té coneixement a Canàries que reconeix la vulneració del dret a la llibertat d’expressió a un professional de la comunicació. La primera sentència sobre aquest cas assumia l’existència de pressions rebudes per l’empresa ACN Press amb relació a la feina feta per aquest periodista en els últims anys, per ocupar “una labor crítica amb els polítics i els poders públics”.

En la sentència també s’aclareix que el lloc de redactor en cap és una categoria laboral, segons que estipula el conveni nacional, per la qual cosa no es tracta «d’un càrrec de lliure designació o remoció», com va tractar de demostrar l’empresa en el judici celebrat fa gairebé un any. Finalment, UPCC considera que els motius que han dut a la presentació d’aquesta demanda per vulneració dels drets de llibertat d’expressió i informació són massa freqüents en l’acompliment d’aquesta professió en l’arxipèlag, situació que té la seva base en les nefastes condicions laborals dels periodistes, l’intrusisme professional, l’autocensura i l’escassa regulació del sector.

Traducció: Traduït traduit.com