Francisca Arce Gómez, magistrada-jutge del Jutjat social número 12 de Madrid, ha condemnat de nou la direcció de El Mundo per “vulneració del dret de llibertat d’expressió” del redactor en cap de tancament del diari, Francisco Frechoso, afiliat al Sindicat de Periodistes de Madrid (SPM), al qual se li va negar el permís per continuar participant en la tertúlia de Telecinco La mirada crítica després que critiqués en aquest programa l’actuació de la direcció del diari en la vaga general del 20-J.

Aquesta segona sentència del cas Frechoso s’ha dictat després que la Sala social del Tribunal Superior de Justícia de Madrid acceptés el passat 23 de març la recusació sol·licitada per l’empresa editora del diari (Unedisa) contra el jutge Segismundo Crespo, qui ja va condemnar la direcció del diari, el 26 de maig de 2003, per conculcar la llibertat d’expressió del periodista.

En la sentència, la magistrada assenyala que “l’empresa demandada ha vulnerat el dret fonamental de llibertat d’expressió del demandant”, i condemna l’editora de El Mundo “a reposar l’actor a la situació immediatament anterior a la decisió denegatòria del 12/9/2002, que és anul·lada per aquesta sentència, i en el seu lloc autoritzar l’esmentat demandant a participar en aquest programa (La mirada crítica); a publicar al tauler d’anuncis de l’empresa el veredicte d’aquesta sentència; a publicar-lo també al diari El Mundo, en les dates següents a la notificació de la sentència; a indemnitzar l’actor per danys materials la quantitat de 5.328,89 euros i per danys morals la quantitat de 24.000 euros”.

En la seva argumentació, la magistrada sosté que Frechoso va fer “ús legítim del seu dret fonamental a la llibertat d’expressió i informació. L’exercici de tals drets respon a satisfer l’interès legítim del treballador (oferir informació veraç), així com a la defensa dels interessos dels ciutadans (dret a ser informats). De cap manera pot entrar l’esmentat dret en conflicte amb els interessos empresarials, que no tenen rang de dret fonamental”.

Afegeix la jutge que “quan el contingut de la crítica es refereix a irregularitats en un servei públic, i de públic interès, la possible oposició entre el deure contractual de bona fe i el dret constitucional de la llibertat d’expressió o informació es difumina, i el treballador, en l’exercici de la seva professió (periodista), es troba especialment capacitat per formular denúncies que coadjuvin eficaçment a l’interès general, com és informar i anteposar aquest deure davant qualsevol altre”.

La magistrada conclou que “els fets pels quals l’empresa ha prohibit al treballador de participar en el programa de TV (La mirada crítica) responen a una represàlia per haver mantingut, a més de la informació veraç –no s’ha provat pas el contrari–, la seva opinió sobre l’actuació” de l’empresa en la vaga general del 20-J.

Amb posterioritat a aquesta sentència, l’empresa editora d’El Mundo ha sancionat Frechoso arran d’un incident verbal que es va produir en un jutjat amb un director adjunt del rotatiu. A la pàgina web de l’SPM (www.sindicato-periodistas.es) hi ha àmplia informació sobre aquest cas

Traducció: Traduït traduit.com